Google Scholar

Google Scholar Citaties

Met Google Scholar Citaties kunnen auteurs gemakkelijk citaties van hun artikelen bijhouden. U kunt controleren wie uw publicaties citeert, citaties in de loop der tijd in een grafiek weergeven en verschillende citatiestatistieken berekenen. U kunt ook uw profiel openbaar maken, zodat het kan worden weergegeven in resultaten van Google Scholar wanneer mensen zoeken op uw naam, bijvoorbeeld richard feynman.

Het mooiste is dat u het snel kunt instellen en gemakkelijk kunt onderhouden, zelfs als u honderden artikelen heeft geschreven en zelfs als meerdere wetenschappers dezelfde naam als u hebben. U kunt hele groepen gerelateerde artikelen in plaats van slechts één artikel per keer toevoegen. Daarnaast worden uw citatiestatistieken automatisch berekend en bijgewerkt wanneer Google Scholar nieuwe citaties van uw werk vindt op internet. U kunt uw lijst met artikelen zelfs automatisch laten bijwerken, maar u kunt ook ervoor kiezen de updates zelf te controleren of uw artikelen op elk gewenst moment zelf handmatig bij te werken.

Aan de slag met Google Scholar Citaties.


Uw profiel instellen

Hoe maak ik mijn auteursprofiel?

U kunt zich registreren voor een Google Scholar Citaties-profiel. U kunt dit snel en gratis doen.

  1. Maak eerst een gewoon Google-account of meld u aan bij het account dat u al heeft. We raden u aan een persoonlijk account en niet een account van uw werkgever te gebruiken, zodat u uw profiel zo lang u wilt kunt behouden.
  2. Zodra u zich heeft aangemeld bij uw Google-account, wordt u op het registratieformulier voor Google Scholar Citaties gevraagd de spelling van uw naam te controleren en uw samenwerkingsverbanden, interesses, enzovoort op te geven. We raden u aan ook uw e-mailadres bij de universiteit op te geven, omdat uw profiel dan in aanmerking komt voor opname in zoekresultaten van Google Scholar.
  3. Op de volgende pagina ziet u groepen artikelen die zijn geschreven door mensen met namen die gelijk zijn aan of lijken op uw naam. Klik op 'Alle artikelen toevoegen' naast elke artikelgroep die van u is of klik op 'Alle artikelen bekijken' om specifieke artikelen uit die groep toe te voegen. Als uw artikelen niet worden weergegeven in deze groepen, klikt u op 'Artikelen doorzoeken' om een gewone zoekopdracht op Google Scholar uit te voeren. Vervolgens voegt u uw artikelen één voor één toe. U kunt zo veel zoekopdrachten uitvoeren als u wilt.
  4. Zodra u klaar bent met het toevoegen van artikelen, wordt u gevraagd wat u wilt doen wanneer de artikelgegevens in Google Scholar veranderen. U kunt de updates automatisch laten toepassen op uw profiel of u kunt ervoor kiezen de updates van tevoren te controleren. In beide gevallen kunt u altijd naar uw profiel gaan en de wijzigingen handmatig doorvoeren.
  5. Ten slotte krijgt u uw profiel te zien. Dit is een goed moment om enkele laatste dingen aan te passen: upload een professioneel ogende foto van uzelf, ga naar de e-mailinbox van uw universiteitsaccount, klik op de verificatielink en controleer de lijst met artikelen nogmaals. Zodra u helemaal tevreden bent, maakt u uw profiel openbaar. Dat is alles! Uw profiel komt nu in aanmerking voor weergave in Google Scholar wanneer iemand uw naam zoekt.

Sommige van mijn artikelen staan niet in mijn profiel. Hoe voeg ik ontbrekende artikelen toe?

Selecteer de optie 'Toevoegen' in het menu Acties. Zoek uw artikelen met behulp van titels, zoekwoorden of uw naam.

Als u één artikel per keer wilt toevoegen, klikt u op 'Artikelen doorzoeken' en vervolgens op 'Artikel toevoegen' naast het artikel dat u wilt toevoegen. Uw citatiestatistieken worden onmiddellijk bijgewerkt aan de hand van de artikelen die u heeft toegevoegd.

Als u met uw zoekopdracht niet het juiste artikel vindt, klikt u op 'Artikel handmatig toevoegen'. Geef vervolgens de titel, de auteurs, enzovoort op en klik op 'Opslaan'. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat citaties van handmatig toegevoegde artikelen worden weergegeven in uw profiel.

Als u een groep gerelateerde artikelen wilt toevoegen, klikt u op 'Artikelgroepen doorzoeken' en vervolgens op 'Alle artikelen toevoegen' naast de groep die u wilt toevoegen. Als u artikelen heeft geschreven onder verschillende namen, met meerdere groepen collega's of in verschillende tijdschriften, moet u mogelijk meerdere groepen selecteren. Uw citatiestatistieken worden onmiddellijk bijgewerkt aan de hand van de groepen die u heeft toegevoegd.

Sommige van de artikelen in mijn profiel zijn niet van mij. Waarom zijn ze opgenomen in mijn profiel?

We kunnen helaas op geen enkele manier bepalen welke artikelen echt van u zijn. Namen van auteurs zijn vaak afgekort en verschillende mensen hebben soms dezelfde naam. We gebruiken een statistisch model om te proberen de verschillende auteurs van elkaar te onderscheiden maar dergelijke automatische processen zijn niet altijd nauwkeurig genoeg. De beste manier om dit te verhelpen, is de artikelen in uw profiel doorlopen en de artikelen verwijderen die zijn geschreven door anderen.

Hoe verwijder ik artikelen die niet van mij zijn?

Selecteer de artikelen die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens de optie 'Verwijderen' in het menu Acties.

Ik heb een van de artikelen in mijn profiel per ongeluk verwijderd. Hoe los ik dit op?

Verwijderde artikelen worden verplaatst naar de Prullenbak. Als u artikelen in de Prullenbak wilt bekijken, selecteert u de optie 'Prullenbak weergeven' in het menu Acties. Als u een artikel wilt herstellen vanuit de Prullenbak, selecteert u het artikel en klikt u op de knop 'Herstellen'.

De beschrijving van een van mijn artikelen is niet correct. Hoe los ik dit op?

Klik op de titel van het artikel en klik op de knop 'Bewerken'. Wanneer u de wijzigingen heeft doorgevoerd, klikt u op de knop 'Opslaan'.

Als u aanzienlijke wijzigingen in het artikel heeft aangebracht, moet u rekening houden met het volgende.

  • De lijst met 'Scholar-artikelen' onder aan de pagina komt mogelijk niet meer overeen met het artikel dat u heeft bewerkt. We raden u aan deze lijst te controleren en het samenvoegen van de Scholar-artikelen die niet meer overeenkomen met uw artikel, ongedaan te maken. Scholar-artikelen zijn van invloed op de berekening van de getallen bij 'Geciteerd door' en de citatiestatistieken.
  • Net zoals bij het handmatig toevoegen van artikelen kan het enkele dagen duren voordat alle citaties van het bewerkte artikel zijn verzameld in uw profiel. U kunt het proces versnellen door het betreffende artikel in Google Scholar toe te voegen en vervolgens samen te voegen met uw versie. In dat geval worden uw citatiestatistieken onmiddellijk bijgewerkt.
  • Het is mogelijk dat het artikel dat u heeft bewerkt, al als afzonderlijke vermelding in uw profiel stond. We raden u aan dubbele vermeldingen samen te voegen. Klik op de kolomkop 'Titel/auteur' om uw artikelen op titel te sorteren. Vink de selectievakjes naast de dubbele vermeldingen aan (deze moeten nu bij elkaar staan) en selecteer de optie 'Samenvoegen' in het menu Acties.

Hetzelfde artikel wordt twee keer weergegeven in mijn profiel. Hoe los ik dit op?

Selecteer beide versies van het artikel. Selecteer vervolgens de optie 'Samenvoegen' in het menu Acties. Beide citaties voor het artikel worden vervolgens vermeld. Klik op 'Selecteren' naast de beste citatie van het artikel (u kunt dit desgewenst later bewerken). Hiermee worden beide versies samengevoegd. Het aantal citaties en de citatiestatistieken worden automatisch bijgewerkt om de versies die u heeft samengevoegd, te tellen als één artikel en niet als twee verschillende artikelen.

Ik heb een versie met 27 citaties samengevoegd met een versie met 4 citaties. Hoe komt het dat het samengevoegde artikel 30 citaties heeft en niet 31?

Het getal bij 'Geciteerd door' na het samenvoegen is het aantal papers waarin het samengevoegde artikel wordt geciteerd. Een ervan citeert waarschijnlijk beide versies die u heeft samengevoegd en bij de formule 27+4=31 wordt deze citatie twee keer geteld. Laat het ons echter weten als het aantal citaties lager dan 27 is geworden.

Waarom wordt er een weergegeven naast het getal bij 'Geciteerd door' voor mijn artikel?

Met de wordt aangegeven dat in het getal bij 'Geciteerd door' citaties zijn opgenomen die mogelijk niet horen bij dit artikel. Dit is een schatting die automatisch wordt gemaakt door een computerprogramma. U kunt deze citaties controleren door op de titel van het artikel te klikken en 'Scholar-artikelen' te zoeken met een naast de titel.


Uw profiel openbaar maken

Is mijn profiel zichtbaar voor anderen?

Uw profiel is privé en alleen zichtbaar voor u tot het moment waarop u het profiel openbaar maakt.

Hoe maak ik mijn profiel openbaar?

Klik op de link 'Bewerken' naast 'Mijn profiel is privé' en selecteer de optie 'Mijn profiel is openbaar'.

Hoe kan ik bekijken hoe mijn profiel eruitziet voor anderen voordat ik het profiel openbaar maak?

Klik op de link 'Bewerken' naast 'Mijn profiel is privé'. Klik vervolgens op 'Voorbeeld van openbare versie weergeven'.

Hoe voeg ik links naar mijn openbare profiel toe?

Klik op de link 'Link' naast 'Mijn profiel is openbaar'. Zo geeft u de openbare URL voor uw profiel weer. U kunt deze URL toevoegen aan uw startpagina of per e-mail verzenden naar uw collega's. Markeer de URL met de muisaanwijzer en plak de URL waar u maar wilt.

Ik heb mijn profiel openbaar gemaakt, maar ben van gedachten veranderd. Hoe maak ik mijn profiel weer privé?

Klik op de link 'Bewerken' naast 'Mijn profiel is openbaar'. Selecteer de optie 'Mijn profiel is privé'.

Mijn profiel is al openbaar. Moet ik nog iets anders doen om ervoor te zorgen dat mijn profiel in aanmerking komt voor opname in zoekresultaten van Google Scholar?

U moet ook een geverifieerd e-mailadres bij uw universiteit of instituut toevoegen.

Om in aanmerking te komen voor opname in zoekresultaten van Google Scholar, moet uw profiel openbaar zijn en beschikken over een geverifieerd e-mailadres bij uw universiteit (niet-institutionele e-mailadressen, zoals gmail.com, hotmail.com, aol.com, yahoo.com, qq.com, enzovoort zijn hiervoor niet geschikt). Als u een geverifieerd e-mailadres wilt toevoegen aan uw profiel, klikt u op de link 'Bewerken' naast 'Geen geverifieerd e-mailadres', voegt u uw e-mailadres bij uw instituut toe en klikt u op 'Opslaan'. We sturen u een e-mail met een verificatielink. Wanneer u op deze link klikt, wordt aangegeven dat het e-mailadres is geverifieerd. Uw profiel komt nu in aanmerking voor opname in zoekresultaten van Google Scholar.

Maak u geen zorgen. Uw e-mailadres wordt NIET weergegeven in uw openbare profiel. Daarnaast verkopen of verhandelen we uw e-mailadres niet en gebruiken we het niet om u e-mail te sturen die niet is gerelateerd aan Google Scholar.


Citaties van uw artikelen verkennen

Hoe kan ik de lijst met citaties van een van mijn artikelen bekijken?

Klik op het getal bij 'Geciteerd door' voor het artikel.

Hoe kan ik de citatiegrafiek voor een van mijn artikelen weergeven?

Klik op de titel van het artikel.

Hoe word ik op de hoogte gesteld van nieuwe citaties van een van mijn artikelen?

Klik op het getal bij 'Geciteerd door' voor uw artikel en klik op het enveloppictogram in de groene balk onder het zoekvak. We sturen u vervolgens een e-mail wanneer uw artikel wordt geciteerd in onlangs gepubliceerde artikelen.

Waarom is het getal bij 'Geciteerd door' voor een van mijn artikelen doorgestreept?

Google Scholar beschouwt dit artikel als hetzelfde als een ander artikel in uw profiel. We geven het getal bij 'Geciteerd bij' weer voor beide dubbele vermeldingen, maar we tellen ze slechts één keer in uw citatiestatistieken.

We raden u aan de dubbele vermeldingen samen te voegen. Selecteer beide artikelen en selecteer vervolgens 'Samenvoegen' in het menu 'Acties'.

Ik wil graag ook andere citatiestatistieken zien. Zijn jullie van plan de g-index of de e-index toe te voegen? Of misschien het gemiddelde aantal citaties per artikel?

Waarschijnlijk niet. We berekenen twee versies (Alles en Recent) van drie statistieken: de h-index, de i10-index en het totale aantal citaties. Hoewel het niet ontbreekt aan andere redelijke statistieken, geldt meestal dat het toevoegen van meer statistieken niet leidt tot meer inzicht, maar wel tot grotere verwarring bij de gebruiker.

Het aantal citaties van een van mijn artikelen is te laag. Er zijn verschillende artikelen waarin mijn artikel wordt geciteerd, die niet zijn opgenomen in de lijst met citaties. Wat kan ik doen om dit te verhelpen?

De getallen bij 'Geciteerd door' zijn afkomstig uit de index van Google Scholar. U kunt de artikelen in uw profiel wijzigen, maar citaties van deze artikelen worden automatisch berekend en bijgewerkt wanneer we Google Scholar bijwerken.

Als u de getallen bij 'Geciteerd door' in uw profiel wilt wijzigen, moeten ze worden bijgewerkt in Google Scholar. Google Scholar weerspiegelt gewoonlijk de status van het internet zoals het momenteel zichtbaar is voor onze zoekrobots en voor de meerderheid van de gebruikers. Als sommige citaties van uw artikel niet zijn opgenomen, is het mogelijk dat de citerende artikelen niet toegankelijk zijn voor onze zoekrobots of zijn opgemaakt op een manier waardoor onze indexeringsalgoritmen de bibliografische gegevens of verwijzingen in deze artikelen moeilijk kunnen identificeren.

Om dit te helpen, moet u de specifieke citerende artikelen met indexeringsproblemen identificeren en samenwerken met de uitgever van deze artikelen om de benodigde wijzigingen aan te brengen (bekijk onze richtlijnen voor opname voor informatie). Voor de meeste uitgevers duurt het gewoonlijk drie tot zes maanden voordat de wijzigingen worden weerspiegeld in Google Scholar. Voor zeer grote uitgevers kan dit nog veel langer duren.


Updates van uw profiel

Hoe zorg ik ervoor dat mijn citatiestatistieken en de citatiegrafiek actueel blijven?

U hoeft niets te doen. Uw citatiestatistieken en citatiegrafiek worden automatisch bijgewerkt wanneer Google Scholar wordt bijgewerkt.

Ik wil graag dat mijn lijst met artikelen automatisch wordt bijgewerkt. Hoe kan ik dat doen?

Selecteer de optie 'Profielupdates' in het menu Acties. Selecteer de instelling voor automatische updates en klik op 'Instellingen bijwerken'. Uw profiel wordt automatisch bijgewerkt wanneer Google Scholar wordt bijgewerkt.

Deze instelling geldt alleen voor de updates van uw lijst met artikelen. De instelling is niet van toepassing op de updates van de getallen bij 'Geciteerd door' en de citatiestatistieken. Deze worden altijd bijgewerkt om de huidige status van het internet te weerspiegelen.

Ik heb me aangemeld voor automatische updates. Een recent artikel dat ik heb geschreven, is echter niet automatisch toegevoegd aan mijn profiel. Hoe los ik dit op?

U vindt hier informatie over hoe u ontbrekende artikelen kunt toevoegen aan uw profiel.

Hoe stop ik automatische updates van mijn profiel?

Selecteer de optie 'Profielupdates' in het menu Acties. Selecteer de instelling voor een bevestigings-e-mail en klik op 'Instellingen bijwerken'. Wanneer we geschikte updates voor uw profiel identificeren, sturen we u een e-mail zodat u de updates kunt controleren en toepassen.

Ik heb sommige artikelen in mijn profiel bewerkt. Hoe voorkom ik dat de automatische updates mijn wijzigingen overschrijven?

U hoeft niets te doen. Automatische updates brengen geen wijzigingen aan in een artikel dat u heeft bewerkt.


Updates van uw profiel bekijken

Waarom wordt op de pagina met updates aangegeven dat een van mijn artikelen een duplicaat is?

Dit gebeurt wanneer de zoekindex van Google Scholar wordt gewijzigd en deze vermelding nu wordt beschouwd als duplicaat van een ander artikel in uw profiel. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de uitgever zijn papers opnieuw opmaakt of een typefout corrigeert. We raden u aan deze suggestie te accepteren. U kunt dubbele vermeldingen natuurlijk in uw profiel laten staan, maar slechts een van deze vermeldingen wordt meegeteld voor uw citatiestatistieken.

Waarom wordt op de pagina met updates aangegeven dat een van mijn artikelen niet kan worden gekoppeld aan Google Scholar?

Dit gebeurt wanneer de zoekindex van Google Scholar is gewijzigd en we een artikel in uw profiel niet kunnen koppelen aan de nieuwe index. Dit komt meestal omdat het artikel wordt beschouwd als duplicaat van een ander artikel in uw profiel, maar we niet kunnen vaststellen van welk artikel. Soms kan het artikel helemaal zijn verwijderd uit Google Scholar, bijvoorbeeld omdat het artikel niet meer beschikbaar is op internet of omdat artikelen die een verwijzing naar dit artikel bevatten, niet meer beschikbaar zijn voor onze zoekrobots.

Als u wilt controleren of het artikel een duplicaat is, gaat u naar uw profiel, klikt u op de kop 'Titel/auteur' om te sorteren op titel en zoekt u het betreffende artikel. Als hetzelfde artikel inderdaad meerdere keren wordt vermeld, kunt u de suggestie accepteren om de niet-gekoppelde vermelding te verwijderen. Als het artikel echter geen duplicaat is, kunt u het artikel in uw profiel laten staan. Aangezien het artikel echter niet is gekoppeld aan Google Scholar, blijft het getal bij 'Geciteerd door' op nul staan. Houd er rekening mee dat als u besluit een niet-gekoppelde vermelding in uw profiel te laten staan, de vermelding niet wordt teruggezet in Google Scholar. Bekijk de richtlijnen voor opname voor hulp bij opname van uw artikelen in Google Scholar.


Algemene vragen

Ik heb mijn profiel enige tijd geleden gemaakt. Waar is het?

Uw profiel bevindt zich hier en is ook beschikbaar via de link 'Mijn citaties' in de rechterbovenhoek van pagina's in Google Scholar.

Hoe exporteer ik artikelen uit mijn profiel?

Als u alle artikelen uit uw profiel wilt exporteren, selecteert u de optie 'Exporteren' in het menu Acties. Als u specifieke artikelen wilt exporteren, selecteert u de gewenste artikelen en selecteert u de optie 'Exporteren'. U kunt de indeling voor de geëxporteerde artikelen selecteren in het menu op de exportpagina.

Mijn collega wil graag Google Scholar Citaties gebruiken. Kan ik haar uitnodigen?

Jazeker. Geef haar naam en e-mailadres op in het formulier aan de rechterkant van uw profiel en klik op 'Uitnodiging verzenden'. Ze moet vervolgens haar e-mail openen en op de uitnodigingslink klikken om haar profiel in te stellen.

Als u haar wilt toevoegen aan uw lijst met medeauteurs, vinkt u het selectievakje 'Medeauteur uitnodigen' aan wanneer u de uitnodiging verzendt. Zodra ze uw uitnodiging heeft geaccepteerd en haar profiel heeft gemaakt, wordt een link naar haar profiel weergegeven in uw lijst met medeauteurs.

Hoe kan ik de artikelen in mijn profiel sorteren op publicatiedatum?

Klik op de kolomkop 'Jaar'.

Mijn artikel 'Prehistorisch manden maken: een essentieel overzicht' wordt weergegeven wanneer ik mijn naam zoek op Google Scholar. Waarom staat het artikel niet in mijn profiel?

U vindt hier informatie over hoe u ontbrekende artikelen kunt toevoegen aan uw profiel.

Hoe voeg ik een link naar mijn startpagina toe aan mijn profiel?

Klik op de link 'Startpagina toevoegen'. Voeg de URL voor uw startpagina toe en klik op 'Opslaan'.

Ik heb een bug gevonden. Waar kan ik deze melden?

Onze excuses hiervoor. De beste manier om de bug te verhelpen, is afhankelijk van de vraag of het probleem optreedt wanneer u zoekt in Google Scholar of alleen wanneer u uw profiel bekijkt.

Probeer het probleem eerst te reproduceren in de gewone zoekresultaten van Google Scholar. Zoek bijvoorbeeld op Google Scholar naar de titel van het betreffende artikel of naar uw naam. Als uw artikel hier verkeerd wordt vermeld of als u van mening bent dat het getal bij 'Geciteerd door' niet correct is, bekijkt u de richtlijnen voor opname. U moet waarschijnlijk contact opnemen met uw uitgever om het probleem te laten verhelpen.

Als er echter een specifiek probleem met uw profiel is en dit niet van invloed is op de normale zoekresultaten van Google Scholar, stelt u ons hiervan op de hoogte.