Google Scholar

 Tips voor geavanceerde zoeken met Google Scholar

U kunt uw zoekopdrachten in Google Scholar nog nauwkeuriger en effectiever maken door "operators" toe te voegen om uw zoekwoorden te verfijnen. In sommige gevallen kunt u de operators rechtstreeks opgeven in het zoekvak van Google Scholar. In andere gevallen kunt u beter de pagina Geavanceerd zoeken met Google Scholar gebruiken.

De meestgebruikte operators van Google Scholar zijn:

Zoeken op auteur - Zoeken binnen een publicatie - Zoeken met datumbeperking - Overige operators

Zoeken op auteur

Zoeken op auteur is een van de meest effectieve manieren om een specifiek document te zoeken. Als u weet wie het gewenste document heeft geschreven, kunt u gewoon de achternaam aan uw zoekwoorden toevoegen.

Bijvoorbeeld:
De zoekopdracht [veringa biomassa] levert documenten over biomassa op die zijn geschreven door mensen met de naam Veringa. Als u wilt zoeken op de volledige naam of de achternaam plus initialen, kunt u de naam opgeven tussen dubbele aanhalingstekens: ["hj veringa"].

Als een woord zowel een persoonsnaam als een zelfstandig naamwoord is, kunt u waarschijnlijk het beste de operator "author:" gebruiken. Deze operator heeft alleen gevolgen voor het zoekwoord dat er direct achter staat. Plaats geen spatie tussen "author:" en uw zoekwoord.

Bijvoorbeeld:
[author:flowers] levert documenten op die zijn geschreven door mensen met de naam Flowers, terwijl [flowers -author:flowers] documenten oplevert over "flowers" (bloemen) en alles weglaat dat is geschreven door mensen met de naam Flowers. (Een minteken voor een zoekwoord betekent dat alle resultaten met dat zoekwoord worden weggelaten.)

U kunt de zoekopdracht verder verfijnen door achter de operator de volledige naam van de auteur tussen aanhalingstekens te zetten. Probeer ook initialen in plaats van voornamen, omdat in sommige door Google Scholar geïndexeerde bronnen alleen de initialen worden opgegeven.

Bijvoorbeeld:
Als u documenten van Edsger W. Dijkstra zoekt, kunt u zoeken op [author:"e dijkstra"], [author:"ew dijkstra"] en [author:"edsger w dijkstra"].

Zoeken binnen een publicatie

(Deze optie is alleen beschikbaar op de pagina Geavanceerd zoeken met Google Scholar.)

Een zoekopdracht binnen een specifieke publicatie levert specifieke woorden uit die publicatie op.

Bijvoorbeeld:
Als u het Tijdschrift voor Creatieve Therapie wilt doorzoeken op artikelen over muziektherapie, kunt u als volgt beginnen:

   

Houd er echter rekening mee dat zoekopdrachten binnen publicaties onvolledig kunnen zijn. Google Scholar verzamelt bibliografische gegevens uit vele bronnen en extraheert deze automatisch uit teksten en citaten. Deze informatie kan onvolledig of zelfs onjuist zijn, bijvoorbeeld doordat veel voordrukken niet vermelden waar (of zelfs of) het artikel uiteindelijk is gepubliceerd.

Over het algemeen zijn zoekopdrachten binnen specifieke publicaties alleen effectief als u zeker weet waar u naar zoekt. Deze zoekopdrachten zijn vaak echter minder breed dan u zou verwachten.

Bijvoorbeeld:
Soms zult u merken dat u meer bruikbare resultaten krijgt als u alle publicaties doorzoekt op [creatieve muziektherapie] dan een zoekopdracht naar "beleggingsfondsen" in het Journal of Finance.

Tot slot: houd er rekening mee dat op verschillende manieren kan worden verwezen naar één en hetzelfde journaal (zo wordt Journal of Biological Chemistry vaak afgekort tot J Biol Chem). Dit betekent dat u voor een bepaalde publicatie diverse spellingen moet proberen om volledige zoekresultaten te krijgen.

Zoeken met datumbeperking

(Deze optie is alleen beschikbaar op de pagina Geavanceerd zoeken met Google Scholar.)

Zoeken met datumbeperking kan effectief zijn als u op zoek bent naar de nieuwste ontwikkelingen op een bepaald vakgebied.

Bijvoorbeeld:
Op de volgende manier kunt u zoeken naar alle artikelen over supergeleidende films die sinds 2004 zijn gepubliceerd:

   -   

Houd er echter rekening mee dat de publicatiedatums niet in alle webbronnen worden vermeld en dat een zoekopdracht op een specifiek datumbereik geen artikelen oplevert waarvan de publicatiedatum niet door Google Scholar kan worden vastgesteld. Als u dus zeker weet dat in 2004 een artikel is verschenen over supergeleidende films en dit artikel niet wordt gevonden met een zoekopdracht met datumbeperking, kunt u de zoekopdracht het beste nog eens uitvoeren zonder datumbeperking.

Overige operators

Google Scholar ondersteunt tevens de meeste operators voor geavanceerde online zoekopdrachten met Google:

  • met de operator "+" worden veelgebruikte woorden, letters of cijfers die gewoonlijk door Google worden genegeerd, ook opgenomen in de zoekresultaten, zoals [+de knuth];
  • met de operator "-" worden alle resultaten met dit zoekwoord uitgesloten, zoals [flowers -author:flowers];
  • zoeken op zinsdelen levert alleen resultaten op met dit exacte zinsdeel, zoals ["as you like it"];
  • met de operator "OR" worden alle resultaten weergegeven die één of meer van de zoekwoorden bevatten, zoals [aandelen koers OR optie];
  • met de operator "intitle:", zoals in [intitle:mars], worden alleen resultaten weergegeven waarbij het zoekwoord in de titel van het document voorkomt.