Roman Korab
Roman Korab
Verified email at polsl.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The power grid library for benchmarking ac optimal power flow algorithms
S Babaeinejadsarookolaee, A Birchfield, RD Christie, C Coffrin, ...
arXiv preprint arXiv:1908.02788, 2019
282019
Impact of phase shifting transformers on cross-border power flows in the Central and Eastern Europe region
R Korab, R Owczarek
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (1), 2016
232016
Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych
R Korab
Gliwice, marzec, 2003
112003
Application of phase shifting transformers in the tie-lines of interconnected power systems
R Korab, R Owczarek
Przegląd Elektrotechniczny 91 (8), 166-170, 2015
102015
Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym
R Korab
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011
102011
Improving the cross-border transmission capacity of Polish power system by using phase shifting transformers
H Kocot, R Korab, W Lubicki, M Przygrodzki, G Tomasik, K Żmuda
Proc. 45th Cigre Session 1, 2013
92013
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem transformatorów z regulacją poprzeczną
R Korab, R Owczarek
Energetyka, 279-285, 2011
82011
Zdolności przyłączeniowe krajowej sieci 400 i 220 kV
R Korab
Elektroenergetyka: współczesność i rozwój, 46-54, 2010
72010
AC or DC OPF based LMP's in a competitive electricity market?
R Korab, G Tomasik
International Symposium CIGRE/IEEE PES, 2005., 61-68, 2005
72005
Dobór głównych parametrów przesuwników fazowych dla zachodnich połączeń transgranicznych KSE
H Kocot, R Korab, M Przygrodzki, K Żmuda
Selection of main parameters of phase shifting transformers for NPS’western …, 2014
62014
Wykorzystanie krótkookresowych kosztów krańcowych w działalności operatorów sieciowych na rynku energii
H Kocot, R Korab, E Siwy, K Żmuda
Przegląd elektrotechniczny 80, 862-866, 2004
62004
Methodology of risk assessment and decomposition in power grid applications
K Wawrzyniak, EU Padrón, K Gomulski, R Korab, W Jaworski
IET Generation, Transmission & Distribution 12 (15), 3666-3672, 2018
52018
Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy na połączeniach transgranicznych KSE
H Kocot, R Korab, M Przygrodzki, K Żmuda
Przegląd Elektrotechniczny 89 (9), 282-285, 2013
52013
Wpływ wybranych aspektów polityki klimatycznej UE na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego
R Korab
Rynek energii 93 (2), 2011
52011
Zastosowanie zadania optymalizacji rozpływu mocy do oceny stanu krajowej sieci przesyłowej i sieci 110 kV w warunkach rynkowych
R Korab, K Żmuda
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Optymalizacja w elektroenergetyce …, 2003
52003
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych
R Korab, R Owczarek
Rynek Energii, 8-15, 2012
42012
Ceny (i stawki) węzłowe-harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi
R Korab
Acta Energetica, 31-40, 2009
42009
Planowanie pracy jednostek wytwórczych na rynku energii elektrycznej–przegląd stosowanych metod
H Kocot, R Korab, K Żmuda
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Kwartalnik Elektryka, 7-31, 2009
42009
Wpływ regulacji przesuwników fazowych instalowanych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej na transgraniczne przepływy mocy
S Bieroński, R Korab, R Owczarek
Kwartalnik Elektryka, 7-22, 2015
32015
Możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE
R Korab
Przegląd Elektrotechniczny 87 (2), 87-90, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20