Follow
Lukasz Lelek
Lukasz Lelek
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Verified email at meeri.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management--Comparison of Results Using Different LCA Models.
J Kulczycka, L Lelek, A Lewandowska, J Zarebska
Polish Journal of Environmental Studies 24 (1), 2015
772015
Life cycle assessment of energy generation in Poland
L Lelek, J Kulczycka, A Lewandowska, J Zarebska
The International Journal of Life Cycle Assessment 21, 1-14, 2016
612016
Environmental impacts of energy‐efficient pyrometallurgical copper smelting technologies: The consequences of technological changes from 2010 to 2050
J Kulczycka, Ł Lelek, A Lewandowska, H Wirth, JD Bergesen
Journal of Industrial Ecology 20 (2), 304-316, 2016
562016
Comparative analyses of pig farming management systems using the Life Cycle Assessment method
A Makara, Z Kowalski, Ł Lelek, J Kulczycka
Journal of Cleaner Production 241, 118305, 2019
342019
Life Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers production
M Smol, J Kulczycka, Ł Lelek, K Gorazda, Z Wzorek
Archives of Environmental Protection 46 (2), 2020
122020
Life cycle modelling of the impact of coal quality on emissions from energy generation
L Lelek, J Kulczycka
Energies 13 (6), 1515, 2020
82020
New production route of magnesium hydroxide and related environmental impact
A Jarosinski, P Radomski, L Lelek, J Kulczycka
Sustainability 12 (21), 8822, 2020
62020
Tools for promoting environmental sustainability in Poland
J Kulczycka, L Lelek
Pathways to Environmental Sustainability: Methodologies and Experiences, 193-203, 2014
62014
Środowiskowa ocena prognozowanej struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do 2030 r.
Ł Lelek, J Kulczycka, A Lewandowska
Polityka Energetyczna 17, 2014
62014
Life cycle assessment of opencast lignite mining
L Lelek, J Kulczycka
International Journal of Coal Science & Technology 8, 1272-1287, 2021
52021
Pathways to Environmental Sustainability: Methodologies and Experiences
J Kulczycka, L Lelek
Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2014
52014
Sposoby ograniczenia i instrumenty wsparcia redukcji emisji CO2 w energetyce Małopolski
Ł Lelek, R Koneczna
Polityka Energetyczna 15 (2), 115-125, 2012
52012
Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce z uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych
Z Kowalski, Ł Lelek
Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1429-1440, 2011
52011
Wpływ pochodzenia energii na efekt środowiskowy produkcji miedzi w Polsce
J Kulczycka, Ł Lelek, A Lewandowska
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN …, 2016
42016
Plan gospodarki niskoemisyjnej jako element zrównoważonego rozwoju gmin
E Pietrzyk-Sokulska, M Smol, Ł Lelek, M Cholewa
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2016
32016
Szanse i zagrożenia dla przemysłu związanego z rozwojem „zielonej gospodarki”
J Kulczycka, E Pietrzyk-Sokulska, A Henclik, R Koneczna, Ł Lelek, ...
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2009
32009
Zasady pomiarów efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów
J Kulczycka, Z Kowalski, A Lewandowska, Ł Lelek
Inżynieria Ekologiczna 18 (1), 2017
22017
Modeling of Biomass Market in Malopolska Region Including Legal, Market and Environmental Aspects
Z Kowalski, L Lelek
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 13, 1429-1440, 2011
22011
Ocena korzyœci ekologicznych wynikających z wykorzystywania biomasy na cele energetyczne z zastosowaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment)
Ł LELEK
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Sympozja i Konferencje KKMU, 2010
22010
Economic profitability analysis of the use of zeolite sorbents in mercury removal technologies
R Koneczna, R Żmuda, Ł Lelek, M Wdowin
Polityka Energetyczna 23, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20