Willem H. van Boom
Willem H. van Boom
Professor of law, Leiden Law School, the Netherlands
Geverifieerd e-mailadres voor law.leidenuniv.nl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Pure economic loss
WH van Boom, H Koziol, CA Witting
Springer, 2004
60*2004
Unification of tort law: Fault
P Widmer, WH van 1969-Boom
Kluwer Law International, 2005
362005
Beyond tulips and cheese: exporting mass securities claim settlements from the Netherlands
T Arons, WH Boom
European Business Law Review 21 (6), 857-883, 2010
35*2010
Unification of tort law: multiple tortfeasors
WVH Rogers, WH van Boom
Kluwer Law International BV, 2004
302004
Collective enforcement of consumer law: securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention
W Van Boom, M Loos
European studies in private law, 2007
29*2007
Price intransparency, consumer decision making and European consumer law
WH Van Boom
Journal of Consumer Policy 34 (3), 359-376, 2011
262011
Unification of tort law: contributory negligence
U Magnus, WH van Boom
Kluwer Law International BV, 2004
242004
Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht
WH van Boom, I Giesen, AJ Verheij
BJU, 2013
19*2013
Collective settlement of mass claims in the Netherlands
WH Van Boom
Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage, 171-192, 2009
192009
Introducing, defining and balancing autonomy v. paternalism
WH van Boom, A Ogus
Erasmus L. Rev. 3, 1, 2010
18*2010
Efficacious enforcement in contract and tort
W van Boom
18*2006
Effectuerend handhaven in het privaatrecht
W van Boom
Nederlands Juristenblad, 2007
172007
The European Unfair Commercial Practices Directive
O Akseli, W Van Boom, A Garde
Ashgate Publishing Group, 2014
16*2014
Shifts in compensation between private and public systems
WH Van Boom, J van Langendonck
Springer-Verlag/Wien, 2007
16*2007
Strict liability in contemporary European codification: torn between objects, activities, and their risks
E Buyuksagis, WH Van Boom
Geo. J. Int'l L. 44, 609, 2012
132012
Children in Tort Law Part II: Children as Victims
M Martín-Casals, B Bengtsson, WH Boom, MM Castillo, ...
Springer-Verlag/Wien, 2007
132007
Tort and Regulatory Law
WH Van Boom, M Lukas
Springer Verlag, 2007
13*2007
Information disclosure in the EU Consumer Credit Directive: Opportunities and limitations
C García Porras, WH Van Boom
Consumer credit, debt and investment in Europe, 21-55, 2012
122012
Collectieve handhaving van het consumentenrecht
WH van Boom
MBM Loos en WH van, 2009
12*2009
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de rol van de overheid bij het vergoeden van terreurschade
VC Ammerlaan, WH Van Boom
Nederlands Juristenblad 2003, 2330-2337, 2003
112003
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20