Rik Peeters
Rik Peeters
CIDE
Geen geverifieerd e-mailadres
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Responsibilisation on government's terms: new welfare and the governance of responsibility and solidarity
R Peeters
Social Policy and Society 12 (4), 583, 2013
552013
The preventive gaze
R Peeters
How Prevention Transforms our Understanding of the State, The Hage: Boom, 2013
372013
Machine justice: Governing security through the bureaucracy of algorithms
R Peeters, M Schuilenburg
Information Polity 23 (3), 267-280, 2018
332018
The digital cage: Administrative exclusion through information architecture–The case of the Dutch civil registry's master data management system
R Peeters, A Widlak
Government Information Quarterly 35 (2), 175-183, 2018
252018
Smart cities and the architecture of security: pastoral power and the scripted design of public space
M Schuilenburg, R Peeters
City, Territory and Architecture 5 (1), 1-9, 2018
232018
Verantwoordelijke vrijheid: responsabilisering van burgers op voorwaarden van de staat
R Peeters, G Drosterij
Beleid & Maatschappij 2011 (2), 2011
232011
The price of prevention: The preventative turn in crime policy and its consequences for the role of the state
R Peeters
Punishment & Society 17 (2), 163-183, 2015
212015
De boom en het rizoom: overheidssturing in een netwerksamenleving
M Van der Steen, R Peeters, M Van Twist
Ministerie van VROM, 2009
172009
Low‐trust bureaucracy: Understanding the Mexican bureaucratic experience
R Peeters, H Trujillo Jimenez, E O'Connor, P Ogarrio Rojas, ...
Public Administration and Development 38 (2), 65-74, 2018
162018
De nieuwe burgerlijkheid: participatie als conformerende zelfredzaamheid
G Drosterij, R Peeters
Beleid en maatschappij 38 (4), 456-472, 2011
162011
Gift politics: exposure and surveillance in the anthropocene
M Schuilenburg, R Peeters
Crime, Law and Social Change 68 (5), 563-578, 2017
152017
The political economy of administrative burdens: A theoretical framework for analyzing the organizational origins of administrative burdens
R Peeters
Administration & Society 52 (4), 566-592, 2020
142020
Manufacturing responsibility: the governmentality of behavioural power in social policies
R Peeters
Social Policy and Society 18 (1), 51, 2019
112019
The birth of mindpolitics: Understanding nudging in public health policy
R Peeters, M Schuilenburg
Social Theory & Health 15 (2), 138-159, 2017
102017
Het verlangen naar voorkomen
R Peeters
Hoe het preventieparadigma de overheid verandert, 2015
92015
Beweging bestendigen. Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom
R Peeters, M Schulz, M van Twist, M van der Steen
The Hague, Netherlands School of Public Administration, 2011
92011
From biopolitics to mindpolitics: Nudging in safety and security management
M Schuilenburg, R Peeters
Open! Platform for Art, Culture & the Public Domain, 1-7, 2015
82015
De logica van het ongepaste: Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie
R Peeters, MA Steen, MJW Twist
NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 2010
82010
Vernieuwende verandering–Continu´teit en discontinu´teit van vernieuwing in de Rijksdienst
M Van Twist, M van der Steen, P KarrÚ, M van Ostaijen
82009
De digitale kooi: over (on) behoorlijk bestuur door informatiearchitectuur, of: hoe we de burger weer centraal zetten in een digitaliserende overheid
AC Widlak, R Peeters
Boom bestuurskunde, 2018
72018
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20