Kristinn Hegna
Kristinn Hegna
Professor of sosiology of education, Department of education, University of Oslo
Geverifieerd e-mailadres voor iped.uio.no
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Sexual orientation and suicide attempt: a longitudinal study of the general Norwegian adolescent population.
L Wichstrøm, K Hegna
Journal of abnormal psychology 112 (1), 144, 2003
3012003
Children and adolescents who sell sex: A community study
W Pedersen, K Hegna
Social Science & Medicine 56 (1), 135-147, 2003
1402003
Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn
K Hegna, HW Kristiansen
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 1999
1361999
Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
A Bakken, E Borg, K Hegna, E Backe-Hansen
NOVA rapport 9, 2008, 2008
91*2008
Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths: General and specific risk factors
K Hegna, L Wichstrøm
Acta Sociologica 50 (1), 21-37, 2007
872007
Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling–a three-wave longitudinal study of Oslo youth
K Hegna
Journal of Youth Studies 17 (5), 592-613, 2014
712014
En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon?
K Hegna, G Ødegård, Å Strandbu
Tidsskrift for norsk psykologforening 50, 374-377, 2013
512013
Coming out, coming into what? Identification and risks in the'coming out'story of a Norwegian late adolescent gay man
K Hegna
Sexualities 10 (5), 582-602, 2007
512007
Parental influence in educational decisions: young people’s perspectives
K Hegna, I Smette
British Journal of Sociology of Education 38 (8), 1111-1124, 2017
462017
Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016
L Huang, G Ødegård, K Hegna, V Svagård, T Helland, I Seland
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 2017
402017
Gender segregation in vocational education: Introduction
L Reisel, K Hegna, C Imdorf
Gender segregation in vocational education, 2015
39*2015
«For mye teori» i fag-og yrkesopplæringen–et spørsmål om målsettinger i konflikt?–Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen
K Hegna, M Dæhlen, I Smette, S Wollscheid
Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (02), 217-232, 2012
382012
Educational Systems and Gender Segregation in Education: A Three-Country Comparison of Germany, Norway and Canada☆
C Imdorf, K Hegna, V Eberhard, P Doray
Gender segregation in vocational education, 2015
332015
Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002
K Hegna
NOVA rapport 21 (05), 2005
31*2005
Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom.
K Hegna
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 2007
29*2007
Felles fokus. En stuide av skolemijøprogrammer i norsk skole
IM Eriksen, K Hegna, A Bakken
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 2014
282014
Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?
K Hegna
NOVA, 2013
282013
Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013
S Hartberg, K Hegna
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA …, 2014
26*2014
What's love got to do with it? Substance use and social integration for young people categorized by same-sex experience and attractions
K Hegna, I Rossow
Journal of Drug Issues 37 (2), 229-255, 2007
262007
Straightening out the queer? Same‐sex experience and attraction among young people in Norway
K Hegna, CJ Larsen
Culture, health & sexuality 9 (1), 15-30, 2007
252007
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20