Volgen
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Ph.D., Department of Investment and Real Estate, University of Gdansk, Poland
Geverifieerd e-mailadres voor ug.edu.pl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Income risk in property valuation for loan security purposes
E Nawrocka
Real Estate Management and Valuation 26 (2), 12-22, 2018
42018
Obszary wzajemnego oddziaływania rynku mieszkaniowego i gospodarki rynkowej
E Nawrocka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 167-176, 2011
42011
Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny
E Nawrocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
32020
Analiza realizacji zakładanych kierunków rozwoju obsługi rynku nieruchomości w Polsce
E Nawrocka
Zarządzanie i Finanse 12 (4), 2014
32014
Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do opracowania indeksu cen
E Nawrocka
Studia Ekonomiczne, 82-96, 2013
32013
Kamienica przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu: analiza zabytkoznawcza budynku
E Nawrocka
Toruń, 2011
22011
Przesłanki do wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości
E Nawrocka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 203-212, 2008
22008
Wybór specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach wyższych w aspekcie potencjału kariery studentów
E Nawrocka, R Kramer, P Korcz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
12019
Kontrowersje wokół położenia ceny średniej w metodzie korygowania ceny średniej
E Nawrocka
Rzeczoznawca Majątkowy 117 (1/2023), 29-33, 2023
2023
Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych
E Nawrocka, K Szczepaniak, K Welzant, A Wojewnik-Filipkowska
CeDeWu, 2022
2022
Debata"(Po) pandemiczne trendy na rynku nieruchomości": PTE Oddział w Gdańsku, 4 września 2020 r.
E Mączyńska, B Majecka, D Rucińska, M Bryx, K Dziworska, M Rymarzak, ...
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2020
2020
XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Real Estate Society (ERES)(Wielka Brytania, Reading, 27-30 czerwca 2018)
E Nawrocka
Świat Nieruchomości 3 (105), 84-84, 2018
2018
Określanie trendu cenowego w praktyce rzeczoznawcy majątkowego-wyniki badania ankietowego.
E Nawrocka
World of Real Estate Journal/Swiat Nieruchomosci 101 (3), 2017
2017
Ryzyko związane z nieruchomością mieszkalną jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności
E Nawrocka
Zarządzanie i Finanse 14 (4), 2016
2016
Badanie poziomu atrakcyjności wejścia do zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce
E Nawrocka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2016
2016
The real estate clock. Where is Poland at?
E Nawrocka
Journal of Property Investment & Finance 31 (5), 502-516, 2013
2013
Różnica między poziomami wskaźnika zmian cen nieruchomości oraz wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w wybranych krajach
E Nawrocka
CeDeWu, 2013
2013
Rola indeksu cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych:[koncepcja rozprawy doktorskiej]
E Nawrocka
Świat Nieruchomości, 2011
2011
Rynek powierzchni handlowej w aglomeracji trójmiejskiej
M Rymarzak, E Nawrocka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 93-105, 2011
2011
Analiza opłacalności inwestycji spółdzielni mieszkaniowych w budownictwo mieszkaniowe w świetle nowych uwarunkowań formalno-prawnych
L Czechowski, E Nawrocka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 177-191, 2010
2010
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20