Jonas Kastberg Hinrichsen
Jonas Kastberg Hinrichsen
Geverifieerd e-mailadres voor itu.dk - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Actris: Session-type based reasoning in separation logic
JK Hinrichsen, J Bengtson, R Krebbers
Proceedings of the ACM on Programming Languages 4 (POPL), 1-30, 2019
112019
Machine-Checked Semantic Session Typing
JK Hinrichsen, D Louwrink, R Krebbers, J Bengtson
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–2