Volgen
Murat Demirel
Murat Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi
Geverifieerd e-mailadres voor nevsehir.edu.tr
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Endüstri 4.0 sürecinin eğitim sistemine yansımaları; Türkiye örneği
SA Cengiz, M Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2019
92019
What the Official Websites Say: Developing and Testing a New Systematic Information Collection Method
S De Spiegeleire, E Chivot, O Andriana, M Demirel, V Miladinova, ...
The Hague Centre for Strategic Studies, 2014
82014
The English school theory and Turco-German relations
M Demirel
Middle East Technical University, 2017
62017
İNGİLİZ OKULU KURAMI PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI
AO Tepeciklioğlu, M Demirel
Alternatif Politika, 70-106, 2017
22017
Hedley Bull Perspektifinden
M Demirel
Uluslararası Toplum, 2017
22017
BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNU OLARAK COVID-19 İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ: GÜVENLİĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
H KARAASLAN, M DEMİREL
Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (3), 115-138, 2021
12021
Stratejik istihbarat kapsamında milli mücadele döneminin değerlendirilmesi: Yüzbaşı Kemal Bey ve Mustafa Sagir olayları (1920-1922)
K Akbulut
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
Al-Qaeda: A Model for “Sustainable Disorder”?
DF Ünal, M Demirel
Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity …, 2019
12019
Hedley Bull perspektifinden “uluslararası toplum” kavramsallaştırması ve kurumları
M Demirel
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2017
12017
De Toekomst in alle Staten: HCSS Strategische Monitor 2013
R Korteweg, S De Spiegeleire, T Sweijs, P Wijninga, F Bekkers, ...
The Hague Centre for Strategic Studies, 2013
12013
Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikasına Dair Bir Değerlendirme: Güvenlik Arayışından Güvenlik Sağlayan Küresel Oyunculuğa
H BAĞCI, M DEMİREL
Gaziantep University Journal of Social Sciences 22 (Cumhuriyet'in 100. Yılı …, 2023
2023
Birleşik Krallık’ın İşçi Partisi Dönemindeki (1997-2010) Avrupa Birliği Politikalarına Yönelik Bir Analiz
M DEMİREL
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2 …, 2023
2023
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik açıklamalarının analizi (2002-2015)
HC Gökdemir, M Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2022
2022
Türk dış politikasında Suriye krizi söylemi: Değişim ve devamlılık
A Elkatmış Mermer, M Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2021
2021
Connections between separatist political parties and separatist terrorist groupsæ an overview
M Demirel
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009
2009
alternatif politika
DG Yeri, A KİBAROĞLU, İARI Case, UİD Müzakereleri, ÇDMYY Bir, ...
İNGİLİZ OKULU KURAMI PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL ISSUES FROM THE ENGLISH SCHOOL PERSPECTIVE
AO TEPECİKLİOĞLU, M DEMİREL
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–17