Follow
Yvonne Kops
Yvonne Kops
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Verified email at omo.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Combination pressure: The paid work-family balance of men and women in European countries
T Van der Lippe, A Jager, Y Kops
Acta Sociologica 49 (3), 303-319, 2006
2572006
In balans tussen werk en privé? De invloed van de arbeidssituatie en de thuissituatie op combinatiedruk van mannen en vrouwen
T Van der Lippe, A Jager, Y Kops
Bevolking en Gezin 32 (3), 3-24, 2003
72003
van der (2002)
J Geerligs, Y Kops, P Boer, F Veen
Kwalificatiewinst in de beroepskolom: nulmeting. Wageningen: STOAS Onderzoek, 0
6
Flexibele starters: de transitiefase naar volwassenheid van jongeren in een onzekere arbeidsmarktsituatie
YKM Kops
ISOR, 1993
51993
Flexibele starters
Y Kops
de transitiefase naar volwassenheid van jongeren in een onzekere …, 1993
51993
De arbeidsinpassing van afgestudeerden van de letterenstudies en de sociale wetenschappen
YKM Kops, G Ramaekers
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Centraal Bureau, Sector Marketing Services …, 1994
21994
Combination Pressure
A Jager, Y Kops
Acta Sociologica 49 (3), 303-319, 2006
2006
Trends op de arbeidsmarkt MAO 1995-2001: vergelijking van de arbeidsmarktpositie van de uitstroom van het MAO in de jaren 1995 tot en met 2001
Y Kops, M Meijs, F Veen
Stoas Onderzoek, 2003
2003
De arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden in de sociale wetenschappen
Y Kops, PG Swanborn
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 11 (4), 322-332, 1995
1995
Werk, werkloosheid en arbeidsmobiliteit onder sociale wetenschappers
Y Kops, PG Swanborn
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 11 (4), 322-332, 1995
1995
Kwalificatiewinst in de beroepsonderwijskolom Nulmeting
J Geerligs, Y Kops, P den Boer
In balans tussen werk en privé
T van der Lippe, A Jager, Y Kops
Sociology of Families and Intimate Lives
A Jager, Y Kops, T van der Lippe
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13