Jantien Smit
Jantien Smit
Hogeschool Utrecht (University of Applied Sciences)
Geverifieerd e-mailadres voor planet.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
A conceptualisation of whole‐class scaffolding
J Smit, H AA van Eerde, A Bakker
British Educational Research Journal 39 (5), 817-834, 2013
2072013
Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: Introduction and review
A Bakker, J Smit, R Wegerif
ZDM 47 (7), 1047-1065, 2015
1352015
What counts as evidence for the long-term realisation of whole-class scaffolding?
J Smit, D van Eerde
Learning, Culture and Social Interaction 2 (1), 22-31, 2013
462013
Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms
J Smit
Utrecht University, 2013
442013
Scaffolding tertiary students’ writing in a genre-based writing intervention
C Kuiper, J Smit, L De Wachter, J Elen
Journal of Writing Research 9 (1), 27-59, 2017
302017
Magnesium deficiency as the cause of injury in cereals
J Smit, EG Mulder
Veenman, 1942
291942
Using genre pedagogy to promote student proficiency in the language required for interpreting line graphs
J Smit, A Bakker, D van Eerde, M Kuijpers
Mathematics Education Research Journal 28 (3), 457-478, 2016
212016
Theory development in design-based research: an example about scaffolding mathematical language
A Bakker, J Smit
Making change happen, 111-126, 2017
132017
Scaffolding primary teachers in designing and enacting language-oriented science lessons: Is handing over to independence a fata morgana?
J Smit, M Gijsel, A Hotze, A Bakker
Learning, Culture and Social Interaction 18, 72-85, 2018
92018
Biological estimation of copper and magnesium in soils and plants
J Smit, EG Mulder
Recueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas 59 (7), 623-628, 1940
81940
Zur Kenntniss des Cyanamids. Methoden zur Entschweflung
E Mulder, JAR Smit
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 7 (2), 1634-1637, 1874
81874
Foutenleer en statistiek
BT Berendts, HJA Blaauw, BJM Harmsen, JC Smit, SH Tijs
Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1973
71973
Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: Introduction and review. ZDM, 47 (7), 1047-1065
A Bakker, J Smit, R Wegerif
62015
Taalverschillen in de klas: Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen in de klas?
S Leufkens, J Smit, M Mol
Tijdschrift Taal 9 (13), 18-21, 2018
52018
‘En nu in rekentaal!’Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas
J Smit
Levende Talen Tijdschrift 15 (3), 28-37, 2014
42014
Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs: een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
N Nederlof, J Smit
SLO: Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, 2018
32018
Using hypothetical learning trajectories in design research
A Bakker, J Smit
Design Research in Education: A Guide for Early Career Researchers. Abingdon …, 2018
22018
Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter
R Keijzer, F Munk, J Smit, A Bakker
Volgens Bartjens 35 (3), 12-16, 2016
22016
Hoe zeggen we dit in de rekenles
F Munk, J Smit, A Bakker, R Keijzer
Volgens Bartjens 35 (1), 34-37, 2015
22015
Het afstervingsproces der weeskamers en de liquidatie van haar zaken
J Smit
21935
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20