Follow
Dominik Batorski
Title
Cited by
Cited by
Year
Three dimensions of the public sphere on Facebook
D Batorski, I Grzywińska
Information, Communication & Society 21 (3), 356-374, 2018
1662018
Prowadzenie badań przez Internet-podstawowe zagadnienia metodologiczne
D Batorski, M Olcoń-Kubicka
Studia Socjologiczne, 99, 2006
1502006
Diagnoza społeczna 2011. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Contemporary Economics 5 (3), 299-327, 2011
130*2011
LandCover. ai: Dataset for automatic mapping of buildings, woodlands, water and roads from aerial imagery
A Boguszewski, D Batorski, N Ziemba-Jankowska, T Dziedzic, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
1282021
7. Polacy wobec technologii cyfrowych--uwarunkowania dostepnosci i sposobow korzystania
D Batorski
Contemporary Economics 7, 328-353, 2013
1162013
Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J …, 2009
1132009
Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: the case of Polish knowledge workers
A Wilczyńska, D Batorski, JT Sellens
Social Indicators Research 126, 633-656, 2016
1122016
Technologies and media in households and lives of Poles
D Batorski
Contemporary Economics 9 (4), 367-389, 2015
68*2015
Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania
D Batorski, M Zdziarski
Problemy zarządzania, 157-185, 2009
682009
Wykluczenie cyfrowe w Polsce
D Batorski
Studia BAS, 223, 2009
612009
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
582012
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec Internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
55*2010
From online familiarity to offline trust: How a virtual community creates familiarity and trust between strangers
P Zaphiris, CS Ang
Social computing and virtual communities, 195-220, 2009
552009
Internet a nierówności społeczne
D Batorski
Studia socjologiczne, 107, 2005
532005
Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych
RM Społecznego
492013
Social diagnosis 2013: Objective and subjective quality of life in Poland
D Batorski, P Białowolski, P Błędowski, J Czapiński, I Grabowska, ...
Contemporary Economics 7 (special issue), 2013
482013
Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno–komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, 2007
40*2007
Społeczna przestrzeń internetu
D Batorski, M Marody, A Nowak
Academica, 2006
39*2006
Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji
D Batorski
Środowisko i warsztat ewaluacji, 167-193, 2008
36*2008
Wprowadzenie do socjologii Internetu
D Batorski, K Olechnicki
Studia Socjologiczne 3 (186), 5-14, 2007
322007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20