Follow
Dominik Batorski
Title
Cited by
Cited by
Year
Three dimensions of the public sphere on Facebook
D Batorski, I Grzywińska
Information, Communication & Society 21 (3), 356-374, 2018
1502018
Prowadzenie badań przez Internet-podstawowe zagadnienia metodologiczne
D Batorski, M Olcoń-Kubicka
Studia Socjologiczne, 99, 2006
1292006
Diagnoza społeczna 2011. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Contemporary Economics 5 (3), 299-327, 2011
126*2011
Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J …, 2009
109*2009
7. Polacy wobec technologii cyfrowych--uwarunkowania dostepnosci i sposobow korzystania
D Batorski
Contemporary Economics 7, 328-353, 2013
1062013
Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: the case of Polish knowledge workers
A Wilczyńska, D Batorski, JT Sellens
Social Indicators Research 126, 633-656, 2016
1002016
LandCover. ai: Dataset for automatic mapping of buildings, woodlands, water and roads from aerial imagery
A Boguszewski, D Batorski, N Ziemba-Jankowska, T Dziedzic, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
902021
Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania
D Batorski, M Zdziarski
Problemy zarządzania, 157-185, 2009
652009
Technologies and media in households and lives of Poles
D Batorski
Contemporary Economics 9 (4), 367-389, 2015
53*2015
From online familiarity to offline trust: How a virtual community creates familiarity and trust between strangers
P Bialski, D Batorski
Chapman & Hall/CRC, 2009
532009
Wykluczenie cyfrowe w Polsce
D Batorski
Studia BAS, 223, 2009
532009
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
51*2010
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
492012
Internet a nierówności społeczne
D Batorski
Studia socjologiczne, 107, 2005
492005
Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych
RM Społecznego
482013
Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno–komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, 2007
39*2007
Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji
D Batorski
Środowisko i warsztat ewaluacji, 167-193, 2008
37*2008
Społeczna przestrzeń internetu
D Batorski, M Marody, A Nowak
Academica, 2006
36*2006
Wprowadzenie do socjologii Internetu
D Batorski, K Olechnicki
Studia Socjologiczne 3 (186), 5-14, 2007
292007
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
272012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20