Pavel Kosek
Pavel Kosek
professor, Department of Czech Language, Masaryk university
Verified email at phil.muni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
582016
Enklitika v češtině barokní doby
P Kosek
Host, 2011
312011
Historická mluvnice češtiny
P Kosek
Masarykova univerzita, 2014
172014
Spojovaci prostředky v češtině období baroka
P Kosek
Ostrava, 2003
152003
Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel
P Kosek
Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik, 2017
132017
Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the old Czech Bible translation (Part I)
P Kosek, O Navrátilová, R Čech, J Mačutek
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135 (3), 177-188, 2018
82018
Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce
P Kosek, R Čech, O Navrátilová
In Malčík, Petr (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám …, 2018
72018
On the Development of Old Czech (En)clitics
P Kosek, R Čech, O Navrátilová, J Mačutek
Glottometrics 40, 51-62., 2018
7*2018
Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska
JMPK eds.)
Host - Ostravská univerzita, 2004
72004
Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy
P Kosek
72004
Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
P Kosek, R Čech, O Navrátilová
62018
Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles
P Kosek
Peter Lang, 2015
62015
Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce
P Kosek
na, 2010
62010
K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století.
P Kosek, O Macek
Kalich, 2008
62008
JJ Božan: Slaviček rájský
J Malura, P Kosek
Host-Ostravská univerzita, 1999
61999
Obrozenský pravopis
P Kosek, J Pleskalová
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
52016
Ale však–však ale v dějinách češtiny
P Kosek
Naše řeč, 181-196, 2013
52013
První korpusová mluvnice češtiny (recenze)
P Kosek, M Ziková, K Osolsobě, M Křístek, J Vojtová
52011
Transkripční poznámka
P Kosek
Božan, Jan Josef: Slaviček rájský. Malura, Jan–Kosek, Pavel, eds. Brno, 312-318, 1999
51999
Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the old Czech Bible translation (Part II)
P Kosek, O Navrátilová, R Čech, J Mačutek
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135 (3), 189-200, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20