Follow
Karol Leszczyński
Karol Leszczyński
Verified email at is.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady
M Niezgódka, D Czerniawska, K Leszczyński, J Szprot, W Fenrich, ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011
122011
Uczniowie a pandemia
J Kurzępa, K Leszczyński, MM Przybysz
Wydawnictwo Academicon, 2021
42021
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych [Dokument elektroniczny]
M NIEZGÓDKA, D CZERNIAWSKA, K LESZCZYŃSKI, J SZPROT
Warszawa: ICM, 2011
22011
ZJAWISKO PATRIOTYZMU I NACJONALIZMU W POLSCE I ICH ZWIĄZKI Z RELIGIJNOŚCIĄ Analiza desk research dostępnych wyników badań
K Leszczyński
Społeczeństwo 159 (3), 96-120, 2022
2022
Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016
K Leszczyński
2018
Wyzwoleni, ale nie wolni (1945-1989). Studia z historii najnowszej (Tom 1 i 2)
A Popławska, B Świtalska-Starzeńska, R Wasilewski, M Wasilewski
2015
Henryk Glass (1896-1984). Życiorys patrioty. "Stanisław Jankowski", "Mieczysław Wolski", "Chudy Wilk"
K Leszczyński
Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa 10, 67-79, 2014
2014
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka-społeczeństwo-gospodarka.
M Drgas
Stosunki Międzynarodowe 44 (3-4), 331-333, 2011
2011
Modele otwarte komunikacji naukowej: znaczenie dla konkurencyjności w układzie międzynarodowym
M Niezgódka, D Czerniawska, K Leszczyński
Przyszłość : Świat, Europa, Polska : biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 …, 2011
2011
Kulturotwórcza rola amerykańskich gangów.
K Leszczyński
Kultura Miasta. Miasto w kulturze, 61-71, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10