Volgen
Bauw
Bauw
hoogleraar Privaatrecht, Universiteit Utrecht
Geverifieerd e-mailadres voor uu.nl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Milieuprivaatrecht
EHP Brans, E Brauw
Kluwer, 2003
37*2003
Judicial error by groups and individuals
F Van Dijk, J Sonnemans, E Bauw
Journal of Economic Behavior & Organization 108, 224-235, 2014
192014
Commercial litigation in Europe in transformation: the case of the Netherlands commercial court
E Bauw
Erasmus L. Rev. 12, 15, 2019
112019
Togadragers in de rechtsstaat: de juridische professies en de toegang tot het recht
E Bauw, B Böhler, ME de Meijer, M Westerveld
Boom masterreeks, 2016
112016
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
E Bauw
Kluwer, a Wolters Kluwer business, 2015
102015
An economic approach on countering the misuse of the right to challenge judges: an experiment
J Sonnemans, F van Dijk, B Donders, E Bauw
European Journal of Law and Economics 45, 29-57, 2018
92018
Kwaliteit van rechtspraak
AH Delden, F van Dijk, E Bauw
NJB 19, 144-151, 2007
72007
Naar een claimcultuur in Nederland
E Bauw, F van Dijk
Economisch statistische berichten, 768-772, 1999
71999
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging: academisch proefschrift
E Bauw
Kluwer, 1994
71994
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse milieuprivaatrecht
E Bauw
DeventerKluwer, 2014
62014
Slow start of veeg teken? Gebrekkige naleving Claimcode vereist ingrijpen
E Bauw, T Bruinen
Nederlands Juristenblad 88 (140), 2013
62013
Wat te denken van wraking
E Bauw
Ars Aequi 60 (3), 202-206, 2011
62011
Judicial error by groups and individuals
F Van Dijk, J Sonnemans, E Bauw
Tinbergen Institute Discussion Paper, 2012
42012
Een stille revolutie? De gevolgen van de invoering van kostendekkende griffierechten
E Bauw, F van Dijk, F van Tulder
Nederlands Juristenblad 85 (2047), 2010
42010
Versnellingsbeleid in de rechtspraak: resultaten en reflecties
RJJ Eshuis, E Bauw, F van Dijk, R voor de Rechtspraak
Raad voor de rechtspraak, 2005
42005
De kansen voor een Netherlands Commercial Court
E Bauw, H Koster, S Kruisinga
Boom Juridische uitgevers, 2018
32018
De keuze voor arbitrage of bindend advies en de'vermarkting'van de civiele geschillenbeslechting
E Bauw
Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken 2011, 2011
32011
Recessie en rechtspraak
E Bauw, F Van Dijk, F Van Tulder
Economisch-Statistische Berichten 94, 2009
32009
De toekomst van het aansprakelijkheidsrecht in drievoud: De doorwerking van voorspelde maatschappelijke ontwikkelingen, de cyclus van kwaliteits-en veiligheidsverwachtingen en …
JM Barendrecht
Privaatrecht in de 21e eeuw: Aansprakelijkheidsrecht, 57-91, 1999
31999
Liability for Contaminated Land: Lessons From the Dutch Experience
E Bauw
Netherlands International Law Review 43 (2), 127-141, 1996
31996
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20