Volgen
Tomasz Karasek
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves …
J Jedlikowski, P Chibowski, T Karasek, M Brambilla
Acta Oecologica 73, 10-20, 2016
422016
Behaviour of freshwater snails (Radix balthica) exposed to the pharmaceutical sertraline under simulated predation risk
ML Hedgespeth, T Karasek, J Ahlgren, O Berglund, C Brönmark
Ecotoxicology 27 (2), 144-153, 2018
112018
Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopomorskie)–interesująca ostoja entomofauny wodnej
P Buczyński, M Ciechanowski, T Karasek
Chrońmy Przyr. Ojcz 68, 2012
82012
Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21 …
A Rychla, P Buczynski, R Orzechowski, R Bernard, E Buczynska, B Daraz, ...
Odonatrix. Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa …, 2015
52015
Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza
P Buczynski, T Karasek, E Kowalak, J Kowalak, T Oder
Odonatrix. Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa …, 2009
42009
Differences between two physid species (Gastropoda: Physidae) in antipredator behaviour induced by leeches
A Krupski, T Karasek, P Koperski
Journal of Molluscan Studies 84 (1), 96-102, 2018
32018
NoMBSI: a new, Non-lethal Method for Benthos Sampling and Identification for use in biological monitoring of flowing waters: preliminary results
T Karasek, P Koperski
Hydrobiologia, 1-13, 2015
32015
Rzadkie, zagrożone i chronione chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae) złowione w okolicy Suwałk
KE Buczynski Paweł, Przewozny Marek, Karasek Tomasz
Wiadomości Entomologiczne 29, 2010
12010
Opracowanie i testowanie nowej metody oceny stanu ekologicznego środowisk słodkowodnych na podstawie przyżyciowej analizy bentosu
T Karasek
2018
Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
A RYCHŁA, S ŚNIEGULA, T KARASEK, MJ GOŁĄB, R ŻUREK
Odonatrix 11 (1), 21-30, 2015
2015
Ważki (Odonata) torfowiska Wielkie Błoto (Polska wschodnia)
P Buczyński, T Karasek
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–11