Josefina Carrera-Sabaté
Josefina Carrera-Sabaté
Professora de Filologia catalana, Universitat de Barcelona
Geverifieerd e-mailadres voor ub.edu
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Castilian spanish
E Martínez-Celdrán, AM Fernández-Planas, J Carrera-Sabaté
Journal of the International Phonetic Association 33 (2), 255-259, 2003
1252003
Tyneside English
D Watt, W Allen
Journal of the International Phonetic Association 33 (2), 267-271, 2003
552003
Approche de la carte prosodique dialectale de la langue catalane en Catalogne
E Martínez Celdrán, AM Fernández Planas, J Carrera Sabaté, ...
Géolinguistique, 103-152, 2005
29*2005
Interrogatives absolutes al barceloní i al tarragoní (estudi contrastiu)
AM Fernández Planas, E Martínez Celdrán, J Carrera i Sabaté, ...
Estudios de Fonética Experimental, 2004, vol. XIII, p. 131-155, 2004
212004
Diferències dialectals del català a partir de les oracions interogatives absolutes amb'que'
E Martínez Celdrán, AM Fernández Planas, J Carrera i Sabaté
Estudios de Fonética Experimental, 2005, vol. XIV, p. 327-353, 2005
202005
Vocals mitjanes tòniques del català: estudi contrastiu interdialectal
JC i Sabaté, AMF Planas
Horsori Editorial, Sl, 2005
192005
Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire ia Lleida
J Carrera-Sabaté
Lleida: Pagès Editors, 2002
162002
Declarativas e interrogativas en Tortosa y Lleida. Comparación de su entonación
AM Fernández Planas, J Carrera i Sabaté, D Romám Montes de Oca, ...
Estudios de Fonética Experimental, 2006, vol. XV, p. 165-211, 2006
152006
Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER
LR Barrios, AMF Planas, VS Guidi, JC i Sabaté, DRM de Oca
Estudios de fonética experimental 16, 148-184, 2007
142007
Una caracterización de la prosodia de habla de laboratorio del catalán de Lleida
AM FERNÁNDEz PLANAs, JC SABATÉ, DRM DE OCA
Actas del III Congreso de Fonética Experimental, 24-26, 2005
142005
Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT
E Martínez Celdrán, A Fernández Planas, L Aguilar, J Carrera i Sabaté, ...
Language design: journal of theoretical and experimental linguistics, 0119-127, 2008
122008
Some connections between linguistic change and the written language: The behavior of speakers aged 3 to 20
J Carrera-Sabaté
Language Variation and Change 18 (1), 15-34, 2006
122006
Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en tortosí y en lleidatà
C Van Oosterzee, AM FERNÁNDEZ PLANAS, L ROMERA BARRIOS, ...
Actas del VI Congreso de Lingüística General, 2004
122004
Cap a un nou mapa dialectal del català? Consideracions a partir de dades prosòdiques tractades dialectomètricament
AMF Planas, P Roseano, WE García, RC Massó, LR Barrios, JC i Sabaté, ...
Estudios de fonética experimental 24, 257-286, 2015
82015
Declaratives i interrogatives absolutes del català en el marc del projecte internacional Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic
J Carrera Sabaté, AMF Planas, A María, E Martínez Celdrán
Caplletra 49, 133-167, 2010
72010
La Normativització del català modifica els hàbits fonètics dels parlants?
JC i Sabaté
Llengua i literatura, 175-199, 2001
72001
La Normativització del català modifica els hàbits fonètics dels parlants?
J Carrera i Sabaté
Llengua & Literatura, 175-199, 0
7*
Affricates in Lleidatà: A sociophonetic case study
J Carrera-Sabaté
Variation in indigenous minority languages, 77-107, 2009
62009
Els sons del català
J Carrera-Sabaté, C Pons-Moll, J Solà-Cortassa
Una propuesta para la docencia de la fonética catalana. Dins: Cruz, M. i …, 2012
52012
Variació verbal al Segrià: La pronunciació del morfema de 3a persona en diversos àmbits d'ús
JC i Sabaté
Noves SL.: Revista de sociolingüística, 4-12, 2003
52003
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20