Chris De Wulf
Chris De Wulf
Fachkoordinator Niederlandistik, Universität Zürich
Verified email at ds.uzh.ch - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel IV: de consonanten
C De Wulf, J Goossens, J Taeldeman
Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie, 9, 2005
212005
Apocope en insertie van–n na sjwa in de zuidelijk Nederlandse dialecten: conditionering en geografie
C De Wulf, J Taeldeman
De Variabiliteit van de–e (n) in het Nederlands, 7-51, 2001
202001
Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten
C De Wulf, J Goossens, J Taeldeman
Deel IV. De consonanten. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en …, 2005
182005
Procope van de h
C De Wulf
Taal & Tongval 55, 216-231, 2003
82003
T-deletie in de Nederlandse dialecten: een globaal overzicht
C De Wulf, J Taeldeman
Taal en Tongval, 244-272, 2006
42006
De griffelglossen in het handschrift Parijs, BnF lat. 9389.
A Nievergelt, C De Wulf
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 74, 76-109, 2015
22015
Een veertiende-eeuwse oorkonde uit Saaftinge of Kortrijk
C De Wulf, T Colleman, J De Caluwé, V De Tier, AS Ghyselen, L Triest, ...
Skribis-Nevelland Graphics, 2018
12018
Bijdrage tot een klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands: het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden
C De Wulf
12018
Van Af naar Van.
C De Wulf
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, 2014
12014
Van Af naar Van.
C De Wulf
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, 2014
12014
De hee en de gaa: misverstanden over een klankwissel
C De Wulf
OVER TAAL (KORTRIJK-HEULE) 45 (6), 114-116, 2006
12006
Der Bochouter Schöffenbrief (1249): Im Vergleich mit den privatrechtlichen Urkundendatenbanken in der niederländischen historischen Sprachwissenschaft
C De Wulf, K Bischof
Rechtsetzung als Textkonstitution: Sprachwissenschaftliche Zugänge zu …, 2021
2021
Dialectologie zonder dialecten?
G De Vogelaer, C De Wulf
Taal & Tongval 72, 2021
2021
Taal & Tongval zonder dialecten?
G De Vogelaer, C De Wulf
Taal en Tongval 72 (1), 1-6, 2021
2021
Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen
C De Wulf
Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-en …, 2020
2020
Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands: het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden
C De Wulf
Universitaire Pers Leuven, 2019
2019
Vlier, vlinderstruik en sering: een onomasiologische en semasiologische uiteenrafeling.
C De Wulf, A Nievergelt, L Rübekeil
Germanistische Bibliothek, 455-468, 2019
2019
Niederlandistik-Frühjahrssemester 2016
CD Wulf
2015
VAN NAAR
C De Wulf
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71 (1), 149-192, 2014
2014
flämische Velos
CD Wulf
Kiening, Neumann (Hrs), Lieblingsstücke: Germanistik in Zürich: 125 Jahre …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20