Volgen
Tran Thi Minh Chau
Tran Thi Minh Chau
University of Agriculture and Forestry, Hue University
Geverifieerd e-mailadres voor hueuni.edu.vn - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The epidemiology of typhoid fever in the Dong Thap Province, Mekong Delta region of Vietnam.
FY Lin, AH Vo, VB Phan, TT Nguyen, D Bryla, CT Tran, BK Ha, DT Dang, ...
The American journal of tropical medicine and hygiene 62 (5), 644-648, 2000
2642000
Multi-criteria decision analysis for the land evaluation of potential agricultural land use types in a hilly area of Central Vietnam
R Herzberg, TG Pham, M Kappas, D Wyss, CTM Tran
Land 8 (6), 90, 2019
922019
Overview of agricultural policies in Vietnam
CT Tran
Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development, 2014
132014
The political economy of policy exceptionalism during economic transition: the case of rice policy in Vietnam Crawford School Working Paper 1713 December 2017
HTM Nguyen, H Do, A Kay, T Kompas, CN Nguyen, CT Tran
82017
Mapping risk of landslide at A Luoi district, Thua Thien Hue province, Vietnam by GIS-based multi-criteria evaluation
NHK Linh, J Degener, NB Ngoc, TTM Chau
Asian Journal of Agriculture and Development 15 (1), 87-105, 2018
62018
Land Evaluation for Acacia (Acacia mangium × Acacia auriculiformis) Plantations in the Mountainous Regions of Central Vietnam
TG Pham, CTM Tran, HT Nguyen, HN Trinh, NB Nguyen, HKN Nguyen, ...
Land 11 (12), 2184, 2022
42022
Enzyme-Assisted Extraction of Anthocyanins Pigment from Purple Sweet Potatoes (PrunusnepalensisL.)
CT Tran, TV Khang, HN Le, TD Nguyen, LG Bach
International Journal of Engineering Research and Applications 7 (04), 11-15, 2017
12017
Novel Learning of Bathymetry from Landsat 9 Imagery Using Machine Learning, Feature Extraction and Meta-Heuristic Optimization in a Shallow Turbid Lagoon
HTT Tran, QH Nguyen, TH Pham, GTH Ngo, NTD Pham, TG Pham, ...
Geosciences 14 (5), 130, 2024
2024
EP06. 03: Neurodevelopmental and motor developmental outcomes of children with agenesis or hypoplasia of the corpus callosum
HN Trinh, CT Tran, PT Cao, NA Nguyen, LT Vuong
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 62, 126-126, 2023
2023
12th Congress WFITN-9th to 14th November 2013-Hotel Hilton-Buenos Aires-Argentina
T Ha, K Chang, J Hur, K Soonchan, S Hun, L Zhao, E Park, D Suh, D Lee, ...
Interventional Neuroradiology: Journal of Peritherapeutic Neuroradiology …, 2020
2020
Đánh giá t́nh h́nh quản lư sử dụng đất tại các cụm công nghiệp ở thành phố Biên Ḥa, tỉnh Đồng Nai
HV Chương, LTM Hương, TTM Châu
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (3 …, 2018
2018
Đánh giá thực trạng chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đồng Nai
HV Chương, TTH Nhung, TTM Châu
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (2 …, 2018
2018
Kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016 tại thị xă Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
NT Hải, TTM Châu
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (1 …, 2018
2018
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHẢ NĂNG HẠN HÁN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA DỰA VÀO CHỈ SỐ CHUẨN HÓA GIÁNG THỦY TẠI HUYỆN H̉A VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Đất trồng lúa, GIS, hạn hán, huyện Ḥa …
TTM Châu, HV Chương, TT Phượng
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 1 (1 …, 2017
2017
Body mass index of HIV-infected children on antiretroviral therapy compared to HIV-uninfected children in Vietnam
CT Tran, A Hanberger, HH Nguyen
J Nutr Health Food Eng 6 (2), 44-47, 2017
2017
THE SOIL EROSION AND NUTRIENT LOSSES IN SOIL. CASE STUDY IN HILLY AREA IN CENTRAL VIETNAM
GT Pham, TMC Tran, J Degener, M Kappas
2016
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỊCH BẢN MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGĂI
PG Tùng, TTM Châu, PH Nam, NT Nam
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
PEAK BONE MASS AND BONE MINERAL DENSITY IN ADULT MEN LIVING IN HANOI, VIETNAM
TTT Thanh, T Vu, CT Tran
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 24, S633-S633, 2013
2013
Investigating the molecular mechanisms of nalidixic acid resistance and reduced susceptibility to fluoroquinolones in Salmonella typhi
C Tran, C Dolecek, R Ochiai, J Campbell, Y Yang, H Nguyen, Z Bhutta, ...
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 73 (6), 2005
2005
M Larsson (2016) Validation of Small Plasma Volume to Monitor HIV-1 Viral Load by Reverse Transcriptase Enzyme Activity Assay
CT Tran, TN Nguyen, TRH Khuc, TKC Nguyen
J Virol Antivir Res 5 3, 2, 0
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20