Follow
Jarosław Płuciennik
Jarosław Płuciennik
full professor at University of Lodz
Verified email at uni.lodz.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A Short Guide to the Theory of the Sublime
K Holmqvist, J Płuciennik
Style 36 (4), 718-736, 2002
452002
Retoryka wzniosłości w dziele literackim
J Płuciennik
Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. Universitas, 2000
402000
Tropical truth (s): The epistemology of metaphor and other tropes
A Burkhardt, B Nerlich
Walter de Gruyter, 2010
262010
Literackie identyfikacje i oddźwięki
J Płuciennik
Poetyka a empatia, 2002
232002
Znaczenie ciała: estetyka rozumienia ludzkiego
M Johnson, J Płuciennik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
192015
Literackie identyfikacje i oddźwięki: poetyka a empatia
J Płuciennik
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych" Universitas", 2004
192004
Figury niewyobrażalnego
J Płuciennik
Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Universitas, Kraków, 2002
16*2002
Princess Antonomasia and the truth: Two types of metonymic relations
K Holmqvist, J Pluciennik
Tropical truth (s): The epistemology of metaphor and other tropes, 373-82, 2010
132010
Literatura, głupcze!: laboratoria nowoczesnej kultury literackiej
J Płuciennik
132009
Infinity in Language: Conceptualization of the Experience of the Sublime
K Holmqvist, J Płuciennik
Cambridge Scholars Publishing, 2009
122009
Retoryka wzniosłości w dziele literackim
P Jarosław
Universitas, Kraków, 2000
102000
Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja
J Płuciennik
Teksty Drugie, 246-257, 2012
72012
Literackie i językowe punkty widzenia a empatyczne naśladowanie w tekście literackim,[w:] J
J Płuciennik
Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w …, 2004
72004
Literatura, głupcze
P Jarosław
Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków, 2009
62009
Literackie identyfikacje i oddźwięki
P Jarosław
Poetyka a empatia. Kraków: Universitas, 2004
62004
Conceptualized Deviations from Expected Normality: A Semantic Comparison Between Lexical Items Ending in -ful and -less
K Holmqvist, J Płuciennik
Nordic journal of linguistics 19 (1), 3-33, 1996
61996
Nowożytny indywidualizm a literatura: wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga
J Płuciennik
Universitas, 2006
52006
Paradoks w tekście sakralnym
A Izdebska, J Płuciennik
Łódzkie Studia Teologiczne 3, 216-224, 1994
41994
Procesy kognitywne a czytanie i zmysły
J Płuciennik
32014
Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu
M Philips
Teksty Drugie, 127-146, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20