Jarosław Płuciennik
Title
Cited by
Cited by
Year
Retoryka wzniosłości w dziele literackim
J Płuciennik
Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. Universitas, 2000
242000
Literackie identyfikacje i oddźwięki: poetyka a empatia
J Płuciennik
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych" Universitas", 2004
172004
Tropical truth (s): The epistemology of metaphor and other tropes
A Burkhardt, B Nerlich
Walter de Gruyter, 2010
122010
Znaczenie ciała: estetyka rozumienia ludzkiego
M Johnson, J Płuciennik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
112015
Infinity in Language: Conceptualization of the Experience of the Sublime
K Holmqvist, J Płuciennik
Cambridge Scholars Publishing, 2009
102009
Łódzkie przestrzenie i praktyka teorii. 70 lat Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2015)
J Płuciennik, A Zatora, J Dynkowska, A Górska, M Wróblewski, E Janiak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
72015
Literatura, głupcze!: laboratoria nowoczesnej kultury literackiej
J Płuciennik
72009
Princess Antonomasia and the truth: Two types of metonymic relations
K Holmqvist, J Pluciennik
Tropical truth (s): The epistemology of metaphor and other tropes, 373-82, 2010
62010
Conceptualized Deviations from Expected Normality: A Semantic Comparison Between Lexical Items Ending in -ful and -less
K Holmqvist, J Płuciennik
Nordic journal of linguistics 19 (1), 3-33, 1996
51996
Paradoks w tekście sakralnym
A Izdebska, J Płuciennik
Łódzkie Studia Teologiczne 3, 216-224, 1994
41994
Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja
J Płuciennik
Teksty Drugie, 246-257, 2012
32012
Princess Antonomasia, Individualism, and the Quixotism of Culture: A Case of'Tristram Shandy'by Laurence Sterne
J Pluciennik
Perspectives on Metonymy: Proceedings of the International Conference …, 2007
32007
Image and Imagination in the Theory of the Sublime
K Holmqvist, J Płuciennik
Literary Texts and the Arts. Interdisciplinary Perspectives, 2003
32003
Space of a Garden: Space of Culture
G Gazda, M Gołąb
Cambridge Scholars, 2008
22008
Nowożytny indywidualizm a literatura: wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga
J Płuciennik
Universitas, 2006
22006
Virtual scanning in hyperbolas
K Holmqvist, J Płuciennik
Imagery in language. Peter Lang, Frankfurt am Main, 777-785, 2004
22004
Literary texts & the arts: interdisciplinary perspectives
C Federici, E Raventós-Pons
Peter Lang Pub Incorporated, 2003
22003
Gotycyzm i groza w kulturze
G Gazda, A Izdebska, J Płuciennik, U Łódzki
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
22003
The Hebraic and the Indian Sublime from the Rhetoric Point of View
K Holmqvist, J Pluciennik
Journal of Indian Philosophy and Religion 6, 37-52, 2001
22001
Presuponowanie, modele kognitywne i pragmatyka znaczników iluzji
J Płuciennik
JK 2, 116-134, 2001
22001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20