Manuel González González
Manuel González González
Catedrático de Filología Románica. Universidade de Santiago de Compostela
Geverifieerd e-mailadres voor usc.gal
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004
M González González, MR Neira, AF Salgado, XL Gutiérrez, ...
A Corunha: Real Academia Galega/Seminário de Sociolingüística, 2007
342007
O galego segundo a mocidade
M González González, M Rodrıguez Neira, A Dosil Maceira, ...
A Coruña, Real Academia Galega, 2003
342003
O atlas lingüístico galego
C García, A Santamarina, R Álvarez Blanco, F Fernández Rei, ...
Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e …, 1990
211990
Patrones melódicos del español en habla espontánea
FJ Cantero
III Congreso Internacional de Fonética Experimental: actas do congreso …, 2007
182007
Actitudes lingüísticas en Galicia
M González González
Compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia. A Coruña …, 1996
181996
Metodología de los atlas lingüísticos en España
M GONZÁLEZ
CONGRESO INTERNACIONAL DE DIALECTOLOGÍA 7, 151-177, 1992
161992
Vocabulario ortográfico da lingua galega
M González González, AS FERNáNDEZ
Santiago de Compostela/A Coruña: Instituto da Lingua Galega/Real Academia Galega, 2004
152004
Estudio acústico das vocais tónicas galegas en posición fonética normal
XLR Fernández, MG González
Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas …, 1994
111994
O novo galego urbano
M González González
Universidade de Santiago de Compostela, 2008
102008
Cotovía: an open source TTS for Galician and Spanish
E Rodríguez-Banga, C García-Mateo, F Méndez-Pazó, ...
Proc. IberSPEECH 2012: VII jornadas en Tecnologa del Habla and III Iberian …, 2012
92012
Dicionario da Real Academia Galega
M González González
82012
Dicionario da Real Academia Galega
M González González, A Santamarina Fernández, RA Galega
Accedido o 17 (01), 2013, 2012
82012
El Atlas Lingüístico Galego
M González González
Geolingüística. Trabajos europeos. Madrid: Consejo Superior de …, 1994
81994
A dimensión prosódica da oralidade: achega dende AMPER
A Escourido Pernas, E Fernández Rei, M González González, ...
Consello da Cultura Galega, 2008
62008
An overview of the existing language resources for Galician
C GARCÍA-MATEO, M González-González
LREC Workshop: Language Resources for European Minorities Languages, 28-30, 1998
61998
El proceso de normativización de la lengua gallega.
MG González
Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 3, 1993
61993
Algunhas observacións sobre a evolución da lingua inicial en Galicia entre 1992 e 2004
M González González
Universidade de Santiago de Compostela, 2008
52008
Mapa sociolingüístico de Galicia
M González González, MA Rodriguez-Neira, A Fernández-Salgado, ...
A Coruna: Real Academia Galega) http://www. udc. es/snl/documentospdf …, 2004
52004
A dialectoloxía ó servicio do estudio da estratigrafía do léxico
M González González
Consello da Cultura Galega, 2002
52002
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel/FERNÁNDEZ REI, Francisco (1982):«Anotacións á morfoloxía de Cunqueiro»
G González, F Rei
Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, 186-245, 1982
51982
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20