Hans Bosselaar
Hans Bosselaar
Verified email at vu.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Crafting Local Welfare Landscapes
D Bannink, H Bosselaar, W Trommel
Eleven International Publishing, 2013
232013
Werkt de WWB. Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Eindrapport evaluatie Wet Werk en Bijstand
H Bosselaar, D Bannink, C van Deursen, W Trommel
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2007
15*2007
De vraag als antwoord: vraagsturing en sociaal beleid; voorwaarden en risico's
JH Bosselaar
132005
Tien doelen van vraagsturing
JH Bosselaar
TAP. tijdschrift voor arbeid en participatie, 2002
72002
Wolk van der J, Zwart K, Spies H.(redactie). Vraagsturing: de cliŽnt aan het roer in de sociale zekerheid en zorg
H Bosselaar
Tijdschrift voor Arbeid en Participatie 23 (3/4), 5-270, 2002
72002
Het probleem samenwerken. Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor vastgelopen samenwerking
D Bannink, H Bosselaar
62018
De gedecentraliseerde integratie van het sociale domein
D Bannink, H Bosselaar, J van der Veer, W Trommel
Beleid en Maatschappij 41 (1), 65-73, 2014
52014
Personal Return to Work Budgets for Persons with Disabilities: Demand-Based Delivery of Re-Integration Services in the Netherlands
H Bosselaar, R Prins
European Journal of Social security 9 (2), 111, 2007
52007
C. van Deursen en W
H Bosselaar, D Bannink
Trommel, 2007
52007
Bouwplaats lokale verzorgingsstaat: Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg
H Bosselaar, GJ Vonk
Boom Juridische uitgevers, 2013
42013
De dialoog aan de keukentafel
H Bosselaar
Bouwplaats lokale verzorgingsstaat, 101-114, 2013
42013
Multiproblematiek bij cliŽnten: verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids) participatie
H Bosselaar, E Maurits, P Molenaar-Cox, R Prins
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2010
42010
Sectoranalyse wao 1999
TJ Veerman, H Bosselaar, AF Lenderik, JA Duvekot
The Hague, the Netherlands: Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, 2001
42001
De louterende werking van bestuurlijke bescheidenheid
W Trommel
H. Bosselaar & G. Vonk (red.) Bouwplaats lokale verzorgingsstaat†…, 2013
32013
Werkenderwijs met pgb’s. Tussenrapportage over gemeentelijke initiatieven met persoonsgebonden budgetten
H Bosselaar, R Prins
Utrecht, Divosa, 2008
32008
A demand for ‘On demand’? Demand based delivery of social provisions: conditions and risks
JH Bosselaar
Unpublished doctoral thesis, Erasmus University, Rotterdam, 2005
32005
Return to work of disabled persons: The Dutch re-integration voucher
JH Bosselaar, R Prins
Astri Leiden, 2001
32001
Koplopers in disability management (Trend setters in disability management)
H Bosselaar, FA Reijenga
TNO Arbeid, 2000
32000
Koplopers in disability management
JH Bosselaar, FA Reijenga
TNO Arbeid, 1999
31999
Werken aan vernieuwing: handreikingen voor ontwikkeling en implementatie van vernieuwingen in de ouderenzorg
P Splunteren, ZON Zorgonderzoek Nederland, H Bosselaar, A Koster, ...
ZON., 1998
31998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20