Friederycke Haijer
Friederycke Haijer
Utrecht University
Geverifieerd e-mailadres voor reahamba.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Reflections on Jaloud v. the Netherlands: jurisdictional consequences and resonance in Dutch society
F Haijer, C Ryngaert
Journal of International Peacekeeping 19 (1-2), 174-189, 2015
42015
Amerikanisering van corruptiebestrijding: Buitengerechtelijke afdoening en andere tendensen in de handhaving van anticorruptiewetgeving
F Haijer, E Sikkema
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2018 (2), 68-77, 2018
12018
Pre-trial detention: Challenges from the perspective of prison services in Europe
F Haijer
EuroPris, 2020
2020
Strafrechtelijke vervolging van ondernemingen en de waarheid in de open samenleving
F Haijer
Ondernemen in de open samenleving, 55-65, 2019
2019
Article 42: Jurisdiction
C Ryngaert, F Haijer
The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary (edited by …, 2019
2019
Towards a system of compensation for the victims of foreign corruption
F Haijer
Public Administration Review Blog Symposium on re-thinking corruption in the …, 2018
2018
America first, the Netherlands second? Over overlappende rechtsmacht over corruptie door multinationals
U blog
2017
Ook helden kunnen strafbaar zijn - de zaak Jitse Akse
F Haijer
Ucall blog, 2016
2016
Addressing root causes of Europe’s immigration crisis through extra-territorial measures
F Haijer, J Handmaker
The Broker Online, 2016
2016
Will Joining the ICC finally lead to justice for Palestinians?
F Haijer, J Handmaker
Liberties.eu, 2015
2015
Utrecht, a city of human rights for Roma, Sinti and Travelers?
F Haijer
Liberties.eu, 2015
2015
Commentaar op de Wet Internationale Misdrijven (losbladig): Aansprakelijkheid van de meerdere
F Haijer
Militair Straf-en Tuchtrecht, 2014
2014
Commentaar op de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven (losbladig)
F Haijer
Militair Straf-en Tuchtrecht, 2014
2014
Commentaar op de Wet Internationale Misdrijven (losbladig): Algemene bepalingen, rechtsmacht, genocide, misdrijf tegen de menselijkheid, gedwongen verdwijning
F Haijer
Militair Straf-en Tuchtrecht, 2013
2013
Human rights and dignity of Dalit women: report of the conference in the Hague 20-25 november 2006
F Haijer
2007
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–15