Mattias Haraldsson
Mattias Haraldsson
Doctor of Business Administration/Public Sector Accounting, Lund University
Verified email at fek.lu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Compromise and avoidance: The response to new legislation
M Haraldsson, T Tagesson
Journal of Accounting & Organizational Change, 2014
132014
Explaining municipal audit costs in Sweden: Reconsidering the political environment, the municipal organisation and the audit market
SO Collin, M Haraldsson, T Tagesson, V Blank
Financial Accountability & Management 33 (4), 391-405, 2017
102017
Transparency and accountability lost?
M Haraldsson
Journal of Accounting & Organizational Change, 2016
102016
Sammanställd redovisning: En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar
J Carlsson, SC Ye Ekström, M Haraldsson, N Sandell
Skrifterserie 2016 (6), 2016
42016
Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VAbranschen
M Haraldsson
Svenskt Vatten, Stockholm, 2015
42015
Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar och en utvecklad kommunal styrning
J Carlsson, M Haraldsson, N Sandell
Balans Fördjupning, 9-13, 2017
32017
Ett livscykelkostnadsperspektiv på betongvägars ytegenskaper
M Haraldsson
Stockholm: Cement och betong institutet (CBI), 2003
32003
When revenues are not revenues: the influence of municipal governance on revenue recognition within Swedish municipal waste management
M Haraldsson
Local Government Studies 43 (4), 668-689, 2017
22017
Accounting and auditing in municipal organisations–Four papers on accounting compliance and audit costs
M Haraldsson
Lund Studies in Economics and Management 134, 2016
22016
Sarredovisning inom VA-branschen
M Haraldsson
Svenskt Vatten Utveckling. Rapport, 2013
22013
Vägverket, kalkyler vid val av överbyggnad-ett val med konsekvenser
P Degerman, M Haraldsson
22003
Vägverket, kalkyler vid val av överbyggnad-ett val med konsekvenser
P Degerman, M Haraldsson
22003
Stockholmsbörsens sanktioner-dess bidrag till efterlevnaden av Redovisningsrådets rekommendationer
I Andersson, J Eberhagen, M Haraldsson, G Sundström
22002
Stora brister i sammanställd redovisning
J Carlsson, M Haraldsson, N Sandell, SC YE EKSTRÖM
Kommunal ekonomi, 29-31, 2016
12016
Sammanställd redovisning
J Carlsson, N Sandell, T TAGESSON
Rådet för kommunal redovisning, 2014
12014
Revisorerna kan behöva stöd i lagen
P Donatella, M Haraldsson, T Tagesson
Kommunal ekonomi, 7-7, 2017
2017
Mer pengar, bättre revision?: en studie av om kvaliteten på yrkesrevisionen påverkas av erhållna resurser
P Donatella, M Haraldsson, T Tagesson
Kommunforskning i Västsverige, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17