Volgen
Rafał Kramer
Rafał Kramer
Geverifieerd e-mailadres voor ug.edu.pl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Wartość jako kategoria ekonomiczna-definicja i klasyfikacja
R Kramer
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 91-105, 2011
32011
Wybór specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach wyższych w aspekcie potencjału kariery studentów
E Nawrocka, R Kramer, P Korcz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
12019
Rynek nieruchomości społecznych w Republice Turcji
R Kramer
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
2021
Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych
K Kowalke, M Rymarzak, R Kramer, M Latek
CeDeWu, 2021
2021
Przekształcenia siedzib gmin wiejskich w miasta–oczekiwania władz lokalnych w kontekście urbanizacji
M Comporek, R Kramer, Ł Markowski, P Niedziółka, J Szymańska, ...
Acta Universitatis Lodziensis 354, 3, 2021
2021
Social Housing in the Republic of Turkey
R Kramer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3 (354), 20-34, 2021
2021
Dylematy gospodarowania piaskiem jako dobrem ekonomicznym
R Kramer
Przedsiębiorstwo & Finanse, 2017
2017
Istota audytu funkcji personalnej
R Kramer
Volumina. pl Daniel Krzanowski, 2016
2016
Fundusze inwestycyjne REIT na rynku tureckim
K Kowalke, R Kramer
Zarządzanie i Finanse 14 (4), 2016
2016
Audyt jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa-definicja i klasyfikacja
R Kramer
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
2014
Rola nieruchomości w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
M Rymarzak, R Kramer
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 107-119, 2011
2011
Deweloperskie inwestycje mieszkaniowe w Gdyni w latach 2004-2007
R Kramer
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 179-189, 2008
2008
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–12