Volgen
Fahriye Hayırsever
Fahriye Hayırsever
Düzce Üniversity Faculty of Education Department of Curriculum and Instruction
Geverifieerd e-mailadres voor duzce.edu.tr
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi
F Hayırsever, A Orhan
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 572-596, 2018
902018
Sosyal bilgiler ders, öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması hedeflenen temel beceriler açısından değerlendirilmesi
F Hayırsever
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
742010
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi
N Kalaycı, F Hayırsever
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 14 (3), 1065-1072, 2014
652014
Öğretmen adaylarının eğitim inançlarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi
F Hayırsever, E Oğuz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 757-778, 2017
492017
Perceptions of quality in higher education: A comparative study of Turkish and Australian business academics
N Kalayci, K Watty, F Hayirsever
Quality in Higher Education 18 (2), 149-167, 2012
442012
Assessing reading habits of future classroom teachers in the context of their socio-demographic features
E Oğuz, A Yıldız, F Hayırsever
International Journal of Behavioral Cognitive, Educational and Psychological …, 2009
372009
Student-centred learning: How does it work in practice
D Bayram-Jacobs, F Hayırsever
British Journal of Education, Society & Behavioural Science 18 (3), 1-15, 2016
362016
Sosyal bilgiler ders kitabının, ilköğretim programında kazandırılması hedeflenen beceriler açısından değerlendirilmesi
F Hayırsever, MA Kısakürek
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 4 (8), 23-42, 2014
272014
An Analysis of Citizenship and Democracy Education Text Book in the Context of Gender Equality and Determining Students' Perceptions on Gender Equality.
N Kalayci, F Hayirsever
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (3), 1065-1074, 2014
262014
İlköğretim okullarında uygulanan küme çalışması yönteminin değerlendirilmesi
F Hayırsever
Milli Eğitim Dergisi, 2002
182002
İlköğretim okulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları, 2
N Kalaycı, F Hayırsever, FZ Özcan
Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29, 2012
172012
A theoretical analysis of flipped learning
F Hayırsever, A Orhan
Mersin University Journal of the Faculty of Education 14 (2), 572-596, 2018
152018
A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs " Turkey and the USA"
F Hayirsever, N Kalayci
Educational Research and Reviews 12 (1), 1-18, 2017
132017
Lise öğrencilerinin okul kavramına yönelik algıları ve öğrenim gördükleri okullarına ilişkin duygularının belirlenmesi
M Yüksel, F Hayırsever
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 52 (2 …, 2019
122019
Bir hemşirelik lisans programında verilen sağlığı geliştirme dersinin etkinliği
N Yıldırım, M Aydın, F Hayırsever, H Ankaralı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9 (3), 88-92, 2016
92016
Ortaöğretim kademesinde uygulanan öğretim programlarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
MY Ayten, F Hayırsever
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 290-323, 2019
82019
Evaluation of social studies textbook in terms of the aimed skills to be acquired by students according to the primary school curriculum
F Hayırsever, MA Kısakürek
International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) 4 (8 …, 2014
82014
Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 572-596
F Hayırsever, A Orhan
72018
Türk Eğitim Tarihinin Eğitim Bilimleri İçindeki Yeri ve Eğitim Fakültelerinde Okutulma Gerekçeleri
Y AKYÜZ
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41 (40), 7-22, 2009
72009
How do academics conceive quality in higher education
N Kalaycı, K Watty, F Hayırsever
11th Int. Conf.. on Further Edu.. in the Balkan Countries, 23-25, 2008
72008
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20