Erik Snel
Erik Snel
Assistant professor, Erasmus Universiteit Rotterdam
Geverifieerd e-mailadres voor fsw.eur.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Transnational involvement and social integration
E Snel, G Engbersen, A Leerkes
Global Networks 6 (3), 285-308, 2006
5272006
On the differential attachments of migrants from Central and Eastern Europe: a typology of labour migration
G Engbersen, A Leerkes, I Grabowska-Lusinska, E Snel, J Burgers
Journal of Ethnic and Migration Studies 39 (6), 959-981, 2013
1842013
Liquid Migration. Dynamic and Fluid Patterns of Post-Accession Migration Flows
G Engbersen, E Snel
Mobility in Transition. Migration Patterns After EU Enlargement, 21-40, 2013
1432013
A van full of Poles’: liquid migration from Central and Eastern Europe
G Engbersen, E Snel, J de Boom
A continent moving west, 115-140, 2010
1252010
Poverty, migration, and coping strategies: an introduction
E Snel, R Staring
Focaal European journal of anthropology 38, 7-22, 2001
1152001
De vermeende klooftussen culturen: Een sociologisch commentaar op een actueel debat
E Snel
Sociologische gids 50 (3), 236-258, 2003
662003
Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: één verhaal over twee wijken
G Engbersen, E Snel, A Weltevrede
Amsterdam University Press, 2005
562005
To Stay or Return? Explaining Return Intentions of Central and Eastern European Labour Migrants
E Snel, M Faber, G Engbersen
Central and Eastern European Migration Review 4 (2), 5-24, 2015
392015
Voorbij landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid als belemmering voor integratie?
E Snel, G Engbersen, A Leerkes
Sociologie 51 (2), 75-99, 2004
392004
The intra-EU mobility regime: Differentiation, stratification and contradictions
G Engbersen, A Leerkes, P Scholten, E Snel
Migration Studies 5 (3), 337-355, 2017
352017
Multilevel governance from below: how Dutch cities respond to intra-EU mobility
P Scholten, G Engbersen, M Ostaijen, E Snel
Journal of Ethnic and Migration Studies 44 (12), 2011-2033, 2018
342018
Over landsgrenzen
G Engbersen, E Snel, A Leerkes, M van San, H Entzinger
302003
Migration aspirations and migration cultures: A case study of Ukrainian migration towards the European Union
C Van Mol, E Snel, K Hemmerechts, C Timmerman
Population, space and place 24 (5), e2131, 2018
292018
Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen.
G Engbersen, A Leerkes, M Ilies, E Snel, R Meij
292011
Migratie, integratie en criminaliteit
E Snel, J de Boom, G Engbersen, J Burgers
292000
Migratie, integratie en criminaliteit: Migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie in Nederland
E Snel, J van de Boom, J Burgers, G Engbersen
Rotterdam: Risbo, 2000
29*2000
De waarde van interetnisch contact. Een onderzoek over initiatieven en beleidsprojecten om interetnisch contact te bevorderen
E Snel, N Boonstra
Niet langer met de ruggen naar elkaar. Een advies over verbinden, 87-170, 2005
28*2005
The silent transformation of the Dutch welfare state and the rise of in-work poverty
E Snel, J de Boom, G Engbersen
The Working Poor in Europe: Employment, Poverty and Globalization, 124-154, 2008
272008
Civic stratification and social positioning: CEE labour migrants without a work permit
E Snel, M Faber, G Engbersen
Population, Space and Place 21 (6), 518-534, 2015
262015
Destination Netherlands. History of immigration and immigration policy in the Netherlands
M Van Meeteren, S Van de Pol, R Dekker, G Engbersen, E Snel
Netherlands. Economic, Social and Environmental Issues, 2013
252013
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20