Zofia Kubińska
Zofia Kubińska
doktor kultury fizycznej i promocji zdrowia
Verified email at dydaktyka.pswbp.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental determinants of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability
B Bergier, J Bergier, Z Kubińska
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 73 (17-18), 1134-1140, 2010
382010
Aktywność fiyczna pielęgniarek z uwzględnieniem ich wieku
J Bergier, B Bergier, A Soroka, Z Kubińska
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 16 (4), 595-605, 2010
242010
Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego
Z Kubinska, B Bergier, J Bergier
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 17 (4), 2011
142011
Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności
K Chmiel, Z Kubińska, T Derewiecki
Probl Hig Epidemiol 95 (3), 591-595, 2014
122014
Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region
Z Kubinska, B Bergier, J Bergier
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20 (2), 2013
112013
Preventive physical therapy as a health need and service
Z Kubińska, K Zaworski
Theoretical background. Fizjoterapia Polska 18 (2), 58-68, 2018
82018
Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej
Z Kubinska, B Bergier
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 19 (3), 2013
82013
Interests and needs for participation in tourism among disabled from eastern regions of Poland
B Bergier, Z Kubinska, J Bergier
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20 (4), 2013
72013
Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych
J Bergier, Z Kubińska
Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006
72006
Potrzeby zdrowotne realizowane przez aktywność fizyczną osób starszych
Z Kubińska, A Pańczuk
Rozprawy Społeczne 12 (1), 73-79, 2018
52018
Physical activity as a health need
A Olejnik, Z Kubińska, A Pańczuk, J Kubińska
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 19, 105-111, 2017
52017
Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego jako element kompetencji zdrowotnych
Z Kubińska, A Pańczuk
Rozprawy Społeczne 10 (3), 78-85, 2016
52016
Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli wychowania fizycznego
Z Kubińska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2013
42013
Elementy krajobrazu w ofercie agroturystycznej gospodarstw w powiecie bialskim
K Chmiel, Z Kubinska, G Golub, A Stachyra
Problemy Ekologii Krajobrazu 34, 2012
42012
Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis
Z Kubińska, K Zaworski, I Mysula, A Pocztarska-Głos
Health Problems of Civilization 14 (1), 34-42, 2020
32020
Aktywność fizyczna pielęgniarek z uwzględnieniem wykształcenia
J Bergier, Z Kubinska, B Bergier
Turystyka i Rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w …, 2012
32012
Physical activity of Poles in the care for their health potential before and during the COVID-19 pandemic
K Zaworski, Z Kubińska, A Dziewulska, O Walasek
Disaster medicine and public health preparedness, 1-4, 2020
22020
Health behaviours of physical education teachers as an element of their health competence
Z Kubińska, A Pańczuk
Rozprawy Społeczne 10 (3), 78-85, 2019
22019
Barriers to professional activity in the opinion of the disabled and employers from lubelskie voivodship
D Tomczyszyn, J Bergier, W Romanowicz, Z Kubińska
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 1, 99-107, 2014
22014
Care for health in opinions of students of Physical Education and Public Health from colleges in Biała Podlaska
Z Kubińska, B Bergier
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 19 (3), 251-254, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20