Hakan Kuru
Title
Cited by
Cited by
Year
Behavior change techniques used in mobile applications targeting physical activity: A systematic review
H Kuru
Current and Emerging mHealth Technologies, 23-35, 2018
22018
Health promotion needs and ICT supported health coaching expectations of white-collars by exercise stages, sex and daily time slots.
H Kuru, ML Ince
Pamukkale Journal of Sport Sciences 8 (2), 2017
12017
Exploring possibilities of designing virtual personal health coach in relation to gender differences
H Kuru, A Kuru
International Conference of Design, User Experience, and Usability, 63-71, 2014
12014
Sağlık ve iş performası ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik analizi
K Hakan, C BALKAN
Journal of Ekonomi, 5-9, 2020
2020
Teknokent Çalışanları için Tasarlanan İş Yeri Zindelik Programının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve İş Performansına Etkisinin İncelenmesi
ML İnce, H Kuru
2018
Current and Emerging mHealth Technologies
H Kuru
2018
Teknokent Çalışanlarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Genel Yaşam Kalitesi ve İş Performansı İlişkisi
H KURU, ML İNCE
null, 2017
2017
Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Davranış DeğiştirmeTeknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi
H KURU, ML İNCE
2017
Identifying the health promotion needs of white collars to support by information and communication technologies
H KURU, ML İNCE
null, 2015
2015
Examining Technology Based Health Coaching Needs of College Graduate Employees
H Kuru, ML İnce
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2014
2014
Pamukkale Journal of Sport Sciences
H Kuru, ML Ince
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11