Volgen
Jessie Pool
Jessie Pool
Ass. Professor Company and Insolvency Law, Leiden University
Geverifieerd e-mailadres voor law.leidenuniv.nl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak
H Pluut, JMW Pool, N Strohmaier, GM Veldt
Ars Aequi 70 (1), 87-91, 2021
22021
Maatschappelijke due diligence en bestuurdersaansprakelijkheid: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker
CHA van Oostrum, JMW Pool
Ars Aequi 72 (10), 766-770, 2023
12023
Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord: Onderzoek in opdracht van het WODC door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden
FMJ Verstijlen, RD Vriesendorp, JAA Adriaanse, MJR Broekema, ...
Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord: Onderzoek in opdracht van het†…, 2023
2023
Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord
FMJ Verstijlen, RD Vriesendorp, JAA Adriaanse, MJR Broekema, ...
Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit Leiden, 2023
2023
Wanneer prevaleren maatschappelijke belangen boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers?: Een experimenteel onderzoek naar belangenafwegingen van curatoren
JMW Pool, H Pluut, RD Vriesendorp
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023 (6), 274-292, 2023
2023
Over de fragiele relatie tussen de curator en de rechter-commissaris
JMW Pool
Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2023 (7), 22-35, 2023
2023
Partrust: het faillissement van een piramidefonds met uitlopers naar Zuid-Amerika
JMW Pool, BT Berends
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023 (4), 167-175, 2023
2023
Harmonisation of European insolvency law: Operation Patchwork has commenced, but where will it take us?
JMW Pool, J Boon, RD Vriesendorp
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023 (3), 70-76, 2023
2023
Voorstel Europese Commissie voor richtlijn voor harmonisatie insolventierecht
RD Vriesendorp, J Boon, JMW Pool
Herstructurering & Recovery Online 2023, 2023
2023
De zin en onzin van ‘preventief herstructureren’
J Nadels, JMW Pool
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023 (10/11), 247-252, 2023
2023
Waarom een verbetering van de relatie tussen curator en rechter-commissaris kan zorgen voor beter toezicht
JMW Pool
Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2023 (8), 15-27, 2023
2023
Bedrijfsovername bij (dreigende) insolventie
JMW Pool, MPP van Buuren, H Koster
Bedrijfsovername, 365-376, 2023
2023
De maatschappelijke taak van de curator in sociaalpsychologisch perspectief: een empirisch onderzoek naar ‘ruis’ bij belangenafwegingen in faillissementen
JAA Adriaanse, N Strohmaier, JMW Pool, MJR Broekema, ...
Insolad Jaarboek, 3-27, 2023
2023
De curator: een octopus, een politieagent of toch een super (wo) man?: Verslag van het INSOLAD Lustrumcongres over de taak van de curator
JMW Pool, H Pluut, RD Vriesendorp, EJ Oppedijk van Veen, ...
Insolad Jaarboek, 461-471, 2023
2023
De curator als stakeholder: over financiŽle belangen van curatoren bij de aanpak van onregelmatigheden
JMW Pool
Ars Aequi 72 (3), 230-235, 2023
2023
81. WHOA in de praktijk: eerste ervaringen en inzichten in beeld
D ADRIAANSE, D BROEKEMA, M BUNK, M POOL
2023
Rethinking the Goal of Bankruptcy Proceedings. Maximizing Value versus Sustainable Liquidation
JMW Pool
Erasmus L. Rev. 16, 114, 2023
2023
De rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden: een empirisch-juridisch onderzoek naar de rol van de curator in de praktijk bij de aanpak van onregelmatigheden voor†…
JMW Pool
Leiden University, 2022
2022
Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator
JMW Pool
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022 (4), 134-140, 2022
2022
Naschrift bij de reactie op het artikel" Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator", TvI 2022/20
JMW Pool
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022 (5), 192-193, 2022
2022
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20