Follow
Klaudia Peszat
Klaudia Peszat
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw
W Dziemianowicz, J Szlachta, K Peszat
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014
692014
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
502012
Smart specialisations for voivodeships–the first steps toward improvement?
W Dziemianowicz, K Peszat
Miscellanea Geographica 18 (1), 37-43, 2014
172014
Local innovation systems in Poland-the beginning of the road
W Dziemianowicz, A Laskowska, K Peszat
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development 21 (2), 60-67, 2017
162017
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i przeciwdziałania …
D Batorski, A Płoszaj, W Współpraca, J Jasiewicz, D Czerniawska, ...
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
112012
Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim
K Peszat, A Płoszaj, D Batorski
MGG Conferences, 2012
102012
Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce
W Dziemianowicz, K Peszat, K Przyborowski
Studia Regionalne i Lokalne, 86-103, 2015
92015
Changing the development path of a region–a case study of the Lower Silesian Voivodeship
K Peszat, J Szlachta
Miscellanea Geographica 21 (2), 84-88, 2017
72017
Inteligentne specjalizacje w polskich regionach peryferyjnych w świetle dotychczasowej regionalnej polityki wspierania innowacyjności/Smart Specializations in Polish Peripheral …
W Dziemianowicz, K Peszat
Studia KPZK, 2016
52016
Żywność wysokiej jakości–raport końcowy
W Dziemianowicz, K Peszat, J Charkiewicz, M Bil, P Dembiński, ...
Geoprofit Ecory, Warszawa, 27, 2015
42015
Mazowsze-ekonomia i gospodarka
A Kurniewicz, M Kopcińska, P Swianiewicz, A Dąbrowska, J Łukomska, ...
PZWL-Wydawnictwo Lekarskie Sp. zoo Grupa Wydawnicza PWN, 2018
32018
Studia KPZK
A Kowalewski, MJ Nowak
Studia 2012, 2011, 2013
32013
Ekonomia wody–raport końcowy
W Dziemianowicz, K Peszat, J Charkiewicz, M Bil, P Dembiński, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warszawa …, 2015
22015
Drewno i meblarstwo–raport końcowy
W Dziemianowicz, M Mackiewicz, M Kwiatkowski, A Sętorek, I Kania, ...
Geoprofit Ecorys, 2015
12015
Inteligentne specjalizacje województw–między nadzieją a kolejnym rozczarowaniem,[in:] WM Gaczek (ed.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju. Aspekty teoretyczne i …
W Dziemianowicz, K Peszat
Bogucki Publishing House, Poznań, 2013
12013
Proces przedsiębiorczego odkrywania w regionach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej specjalizacji
K Peszat
2018
Zmiana ścieżki rozwoju Walii–od węgla i stali do inteligentnych specjalizacji
A Kępczyńska, K Peszat
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 212-227, 2017
2017
Otwartość gospodarcza Dolnego Śląska szansą na zmianę ścieżki rozwoju regionu
K Peszat, J Szlachta
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 229-244, 2017
2017
Polityka wspierania innowacyjności miast wojewódzkich w kontekście strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
W Dziemianowicz, A Laskowska, K Peszat
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 323-338, 2017
2017
Diagnoza gminy Gołdap
K Szmigiel-Rawska, W Samulowski, W Jarczewski, P Nowicka, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20