Konrad Turek
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland
K Turek, J Perek-Bialas
Employee Relations, 2013
532013
Kształcenie przez całe życie
A Szczucka, K Turek, B Worek
Na podstawie badań zrealizowanych w, 2012
342012
Polski rynek pracy–wyzwania i kierunki działań
J Górniak
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa–Kraków, 2015
332015
Hard and soft age discrimination: the dual nature of workplace discrimination
J Stypinska, K Turek
European journal of ageing 14 (1), 49-61, 2017
322017
Organisation‐level policy towards older workers in Poland
J Perek‐Białas, K Turek
International Journal of Social Welfare 21, S101-S116, 2012
322012
Polski rynek pracy-aktywność zawodowa i struktura wykształcenia: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, K Turek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
262015
Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków: na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, K Turek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
212012
Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków
S Czarnik, K Turek
Edukacja a rynek pracy 2, 2014
20*2014
Volunteering in older age: An organizational perspective
A Principi, R Lindley, J Perek-Bialas, K Turek
International Journal of Manpower 33 (6), 685-703, 2012
202012
Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków
A Szczucka, K Turek, B Worek
Warsaw, Poland, 2014
152014
Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli
K Turek
W: J. Górniak (red.). Młodość czy doświadczenie, 74-105, 2013
142013
Pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań
J Perek-Białas, K Turek, H Strzałkowska, M Kononowicz, J Michałowska, ...
PBS DGA, Sopot, 2011
142011
Kształcenie po szkole
K Turek, B Worek
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego …, 2015
12*2015
Znaczenie wieku na rynku pracy–model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
K Turek
Studia socjologiczne 217 (2), 167-194, 2015
122015
Analiza desk research w ramach badań dot. stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+
J Perek-Białas, H Strzałkowska, K Turek
Kraków, październik, 2010-31.10, 2010
122010
Kształcenie po szkole
A Szczucka, K Turek, B Worek
Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje …, 2012
112012
Bilans kapitału ludzkiego w Polsce
S Czarnik, M Dobrzyńska, J Górniak, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, 2011
10*2011
Did the transition to a market economy and EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?
A Ruzik-Sierdzińska, J Perek-Białas, K Turek
The Making of Ageing Policy, 2013
92013
Aktywność zawodowa Polaków
S Czarnik, K Turek
Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje, PARP, Warszawa, 2012
92012
Study of Human Capital in Poland
J Górniak, S Czarnik, M Dobrzyńska, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20