Katalin Egyed
Katalin Egyed
Verified email at ppk.elte.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
On pedagogy
G Gergely, K Egyed, I Király
Developmental science 10 (1), 139-146, 2007
3662007
Communicating shared knowledge in infancy
K Egyed, I Király, G Gergely
Psychological science 24 (7), 1348-1353, 2013
1282013
Natural pedagogy
G Gergely, G Csibra
Navigating the social world: What infants, children, and other species can …, 2013
612013
Understanding object-referential attitude expressions in 18-month-olds: the interpretation switching function of ostensive-communicative cues
K Egyed, I Király, K Krekó, K Kupán, G Gergely
Poster presented at the Biennial Meeting of the SRCD, Boston, 2007
242007
Patient access, unmet medical need, expected benefits, and concerns related to the utilisation of biosimilars in Eastern European countries: a survey of experts
A Inotai, M Csanadi, G Petrova, M Dimitrova, T Bochenek, T Tesar, K York, ...
BioMed research international 2018, 2018
162018
A természetes pedagógiáról
G Gergely, K Egyed, I Király
Magyar Pszichológiai Szemle, 2007
142007
Kirá ly, I., 2007
G Gergely, K Egyed
On pedagogy. Developmental Science 10, 139-146, 0
14
Object-centered versus agent-centered Interpretations of referential attitude expressions in 14-month-olds
K Egyed, I Király, G Gergely
Poster presented at the 14th Biennial International Conference on Infant Studies, 2004
72004
Object-centered versus agent-centered interpretations of attitude expressions
K Egyed, I Kiraly, G Gergely
Poster presented at the International Conference on Infant Studies, 2004
52004
A szkizofrénia tudatelméleti kutatása
K Egyed, LZ Juhász
Magyar Pszichológiai Szemle 55 (4), 517-526, 2001
42001
Early understanding of the socially mediated representational function of pictures
K Egyed, G Szalai
Infant Behavior and Development 44, 68-76, 2016
22016
Tanulni másoktól és másokról
K Egyed, G Gergely, I Király
Pszichológia 29 (3), 237-254, 2009
22009
Mapping of The Biosimilar Drug Policy in 10 Central Eastern European Countries
A Inotai, M Csanadi, G Petrova, T Bochenek, T Tesar, K York, L Fuksa, ...
Value in Health 19 (7), A504-A505, 2016
12016
Understanding the creator's intention helps 24‐and 26‐month‐olds use picture mediated information as a guide for action
G Szalai, K Egyed
Infant and Child Development 29 (5), e2195, 2020
2020
The role of intentionality in the understanding of pictorial representations
G Szalai, K Egyed
Magyar Pszichológiai Szemle 69 (3), 527-546, 2014
2014
Másolni vagy nem másolni: Az utánzás rugalmasságának vizsgálata óvodáskorban
K Egyed, E Wurmbrandt
Pszichológia 34 (1), 49-72, 2014
2014
A szándékolvasás hatása a képi reprezentációk megértésére kora gyermekkorban= The role of intentionality in the understanding of pictorial representations
G Szalai, K Egyed
Magyar Pszichológiai Szemle 69 (3), 527-546, 2014
2014
Konvencionális-cselekvésmegértés és a humán kulturális ismeret-átadás mechanizmusai 3, 5 és 5 éves korban.= Interpretation of conventional actions and the mechanisms of human …
J Topál, K Egyed, D Kampis, I Király, O Koós, K Krekó, K Kupán
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2012
2012
A referenciális attitűdkifejezések értelmezését determináló faktorok vizsgálata csecsemőkorban= Investigation of the factors determining the interpretation of referential …
G Gergely, K Egyed, R Kéri, I Király, K Krekó
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2010
2010
A megismerési folyamatok pszichofiziológiája: agyi elektromos tevékenység= Psychophysiology of cognitive processes: brain electric activity
I Czigler, L Balázs, V Csépe, K Egyed, JG Horváth, G Karmos, M Molnár, ...
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20