Volgen
Nguyen Quang PHUC, Assoc. PhD.
Nguyen Quang PHUC, Assoc. PhD.
University of Economics, Hue University, Vietnam
Geverifieerd e-mailadres voor hueuni.edu.vn - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Agricultural land for urban development: The process of land conversion in Central Vietnam
NQ Phuc, ACM Van Westen, A Zoomers
Habitat International 41, 1-7, 2014
1232014
Compulsory land acquisition for urban expansion: Livelihood reconstruction after land loss in Hue’s peri-urban areas, Central Vietnam
P Nguyen, A van Westen, A Zoomers
International Development Planning Review 39 (2), 99-121, 2017
312017
Vietnam in the debate on land grabbing: Conversion of agricultural land for urban expansion and hydropower development
PH Ty, NQ Phuc, ACM Westen
The global land grab: Beyond the hype, 135-151, 2014
182014
Compulsory land acquisition for urban expansion: A study of farmer’s protest in peri-urban Hue, Central Vietnam
NQ Phuc, A Zoomers, ACM van Westen
Land grabbing, conflict and agrarian‐environmental transformations …, 2015
102015
Urban land grab or fair urbanization? Compulsory land acquisition and sustainable livelihoods in Hue, Vietnam
NQ Phuc
Eburon, 2015
9*2015
Land Loss with Compensation: What Are the Determinants of Income Among Households in Central Vietnam?
NQ Phuc, ACM Van Westen, A Zoomers
Environment and Urbanization ASIA 12 (1), 40-55, 2021
52021
Hiệu quả kinh tế của mô h́nh sản xuất rau an toàn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
NQ Phục, NĐ Kiên
Kinh tế và Phát triển 281, 64-72, 2020
22020
Coping with the land game: A network analysis of community resilience in Hue’s peri-urban areas, Vietnam
NQ Phuc
Hue University Journal of Science: Economics and Development 128 (5C), 33–44 …, 2019
22019
AGRICULTURAL LAND CONVERSION FOR URBAN DEVELOPMENT: A CRITICAL ANALYSIS OF CONTEXT, DRIVERS, AND CONSEQUENCES IN VIETNAM
NQ Phuc
Journal of Science Hue University 80 (2), 147-159, 2013
22013
Urban Expansion, Marginalization, and Local Responses: A Case Study of A Suburban Community in Central of Vietnam
NQ Phuc
Hue: Hue University: The College of Economics, 2009
22009
Ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô h́nh phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa từ dữ liệu quan trắc thực tế và đề xuất áp dụng cho thí nghiệm xác định độ vơng đàn …
TTT Thu, HN Hồng, PN Quang
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 74 (3), 292-306, 2023
12023
Tiêu thụ rau an toàn của các hộ gia đinh tham gia mô h́nh thí điểm tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
NQ Phuc, ND Kien
Hue University Journal of Science: Economics and Development 130 (5A), 5–16-5–16, 2021
12021
Khả năng cạnh tranh của nông sản miền Trung: Nghiên cứu trường hợp sản phẩm cao su tại tỉnh Thừa Thiên Huế
NQ Phục, TV Ḥa, PX Hùng, PTT Tâm
Hue University Journal of Science (HU JOS) 68 (5), 2011
12011
Phân tích, đánh giá kết cấu áo đường mềm cấp cao sử dụng lớp móng cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng và bê tông nhựa bán rỗng
PN Quang, HTT Cẩm, HT Danh, HP Văn
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 75 (2), 1249-1263, 2024
2024
Nghiên cứu các thông số của lớp carboncor asphalt khi thiết kế kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam
PN Quang, HTT Cẩm, TN Văn
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 75 (5), 1750-1762, 2024
2024
Ảnh hưởng hàm lượng xi măng và điều kiện bảo dưỡng đến vi cấu trúc của vữa nhũ tương nhựa đường
TNT Mi, LN Ngọc, PN Quang
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 75 (2), 1265-1277, 2024
2024
Giải pháp phát triển mô h́nh sản xuất rau an toàn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
NQ Phục
Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65 (4), 2023
2023
Đánh giá tác động của biển đổi khí hậu đến sinh kế của các cộng đồng dân cư ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
TC Dung, NQ Phuc, PD Trinh
Hue University Journal of Science: Economics and Development 132 (5A), 23–40 …, 2023
2023
LỢI ÍCH TỪ CHƯƠNG TR̀NH OCOP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM TINH DẦU TRÀM TRƯỜNG HẢI, XĂ LỘC THỦY, HUYỆN PHÚ LỘC
TĐT Thanh, NQ Phục, NT Tâm
Tạp chí Khoa học Quản lư và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, 2023
2023
Farmers’ reactions to compulsory land acquisition for urbanization in central Vietnam
NQ Phuc
Southeast Asia Studies 12 (1), 169-187, 2023
2023
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20