Kursad Demirutku
Kursad Demirutku
Verified email at tedu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Refining the theory of basic individual values.
SH Schwartz, J Cieciuch, M Vecchione, E Davidov, R Fischer, C Beierlein, ...
Journal of personality and social psychology 103 (4), 663, 2012
21002012
Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketinin Türkçe uyarlaması
K Demirutku, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları 13 (25), 17-25, 2010
125*2010
Parenting styles, internalization of values, and the self-concept
K Demirutku
Middle East Technical University, 2007
78*2007
Using a personality-oriented job analysis to identify attributes to be assessed in officer selection
HC Sümer, N Sümer, K Demirutku, OS Çifci
Military Psychology 13 (3), 129-146, 2001
552001
& Konty, M.(2012). Refining the theory of basic individual values
SH Schwartz, J Cieciuch, M Vecchione, E Davidov, R Fischer, C Beierlein, ...
Journal of personality and social psychology 103 (4), 663-688, 0
54
Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample
OC Çirakoğlu, D Kökdemir, K Demirutku
Social Behavior and Personality: an international journal 31 (8), 795-806, 2003
302003
Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması
HC Sümer, N Sümer, S Çifci, K Demirutku
Türk Psikoloji Dergisi 15 (45), 15-40, 2000
30*2000
Araştırma teknikleri
N Sümer, K Demirutku, T Özkan
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları 40, 2005
192005
Turkish adaptation of the portrait values questionnaire
K Demirutku
Unpublished manuscript). Department of Psychology, Middle East Technical …, 2004
192004
Beşeri değerler ile devamsızlık tutumları ve gerekçeleri arasındaki ilişkiler
K DEMİRUTKU, S TEKİNAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 505-519, 2016
12*2016
Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü
K Demirutku
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel …, 2017
92017
The mediating role of perceived threat in the relationship between casual contact and attitudes towards Syrian refugees in Turkey
OC Çirakoğlu, K Demirutku, O Karakaya
Journal of Refugee Studies, 2020
82020
Influence of motivational profile on organizational commitment and job satisfaction: A cultural exploration
K Demirutku
Middle East Technical University, 2000
82000
Portre değerler anketi’nin (pda57) ve değer sıralama anketi’nin (dsa19) psikometrik özellikleri
K Demirutku, Ö Gümüş-Dirilen
Yayınlanmamış ham veri, 2014
72014
Psikoloji derslerinde tümdengelim yönteminin kullanılması, internet uygulamaları ve notlandırma sistemi
DDK Kökdemir, K Demirutku
XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-22, 2000
62000
Trafikte çocuk güvenliği: Temel unsurlar, tespitler ve öneriler
B Öz, K Demirutku
Nobel Yayın Dağıtım, 2018
42018
İstatistiksel formüller ve tablolar
K Demirutku, NC Okay, A Yaman, FE Kıvanç, B Muratoğlu, Z Yeniçeri
Başken Ü. İİBF. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları …, 2005
42005
Akademik yazım kuralları kitapçığı
D Kökdemir, K Demirutku, OC Çırakoğlu, G Işın, B Muratoğlu, P Sayın, ...
ELEŞTİREL–YARATICI DÜŞÜNME VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI http://www …, 2004
32004
A Person-Oriented Job Analysis for Identifying Skills and Personality Attributes to be Assessed in Officer Selection
HC Sumer, N Sumer, K Demirutku
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIV ANKARA (TURKEY) DEPT OF PSYCHOLOGY, 2000
32000
Tiyatro izleyicisinin akış deneyimi: duygudurumların çeşitliliği, yoğunluğu ve değerliği hipotezlerinin sınanması
K DEMİRUTKU, D AĞAOĞLU
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 5 (3), 33-60, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20