Follow
Meike Bokhorst
Meike Bokhorst
Senior onderzoeker
Verified email at uu.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland
R Jennissen, G Engbersen
WRR: Netherlands Scientific Council for Government Policy, 2018
86*2018
Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom
M Bovens, M Bokhorst, R Jennissen, G Engbersen
492016
Bronnen van legitimiteit
AM Bokhorst
Koninklijke Boom uitgevers, 2014
482014
Burgercooperaties: Speler of speelbal in de nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving
M Bokhorst, J Edelenbos, J Koppenjan, M Oude Vrielink
Bestuurskunde 24 (2), 3-16, 2015
242015
35 Codes as hybrid regulation
MO Vrielink, C van Montfort, M Bokhorst
Handbook on the Politics of Regulation, 486, 2011
192011
De koers van zorgcoöperaties
M Bokhorst
Bestuurskunde 24 (2), 27-40, 2015
162015
Als Gezag Verdiend Moet Worden..
M Bokhorst, W Witteveen
D. Broeders, JEJ Prins, H. Griffioen, P. Jonkers, M. Bokhorst, & M. Sax (red …, 2013
72013
De school als doorgangshuis. Omgaan met tijdelijke migratie in het onderwijs
H Leeuwestein, M Bokhorst
WRR, 2018
62018
Migratie-diversiteit beter in beeld
R Jennissen, G Engbersen, M Bokhorst, S de Leeuw, M Bovens, L Mulder
Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2015
62015
Afscheid van westers en niet-westers: Naar een meervoudige indeling van herkomstgroepen
M Bovens, R Jennissen, M Bokhorst, G Engbersen
WRR-Policy Briefs 8, 2021
5*2021
Mark Bovens, Roel Jennissen, Godfried Engbersen and
M Bokhorst
EUROPEAN PERSPEC, 207, 2020
52020
Van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur. Ontwikkeling van bestuursgericht toezicht in semipublieke sectoren
M Bokhorst, ML van Genugten, M Oude Vrielink, T Schillemans
52018
Van transparantie naar responsiviteit. Ontwikkeling van de omgevingsgerichtheid van toezichthouders
AM Bokhorst, JG Erp
Utrecht: Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie, 2017
52017
Regeldruk ontrafeld
AM Bokhorst, FJ Van Ommeren
Nederlands Juristenblad 82 (12), 672-681, 2007
42007
Migration Diversity and Social Cohesion: Reassessing the Dutch Policy Agenda
R Jennissen, M Bovens, G Engbersen, M Bokhorst
Springer Nature, 2023
3*2023
Het recht op ambtelijk vakmanschap
H Wilmink, G van Nunen, C van der Meulen, M Bokhorst, M Van Leeuwen
Stichting beroepseer, 2022
32022
Overvragende wetgever zet gezagsuitoefening van rechter onder druk
M Bokhorst
Recht der Werkelijkheid 35 (1), 8-22, 2014
32014
Speelruimte voor transparantere rechtspraak
M Sax, P Jonkers, CJEJ Prins, M Bokhorst, H Griffioen, D Broeders
Amsterdam University Press, 2013
32013
Breder en realistischer doelbereik van internetconsultatie van wetsvoorstellen
M Bokhorst
RegelMaat 2023 (1), 7-25, 2023
22023
Transparantie van kwaliteitsoordelen: Van instrumenteel naar responsief toezicht
AM Bokhorst, JG van Erp
Tijdschrift Voor Toezicht 2018 (1), 4-15, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20