Volgen
Paweł Buczyński
Paweł Buczyński
Geverifieerd e-mailadres voor poczta.umcs.lublin.pl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce
R Bernard, P Buczyński, G Tończyk, J Wendzonka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 1-256, 2009
1432009
Present state, threats and conservation of dragonflies [Odonata] in Poland
R Bernard, P Buczynski, G Tonczyk
Nature Conservation 59, 53-71, 2002
882002
A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland
R Bernard, P Buczyński, G Tończyk, J Wendzonka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 256, 2009
572009
Impact of pH and conductivity on species richness and community structure of dragonflies (Odonata) in small mining lakes
A Rychla, J Benndorf, P Buczynski
Fundamental and Applied Limnology-Archiv furHydrobiologie 179 (1), 41, 2011
392011
Odonata Ważki
R Bernard, P Buczyński, A Łabędzki, G Tończyk
Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony …, 2002
392002
Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland
P Buczyński, D Tarnawski, J Sobiecki
Wydawnictwo Mantis, 2015
362015
Gatunki oslonowe [parasolowe] w ochronie owadow
S Czachorowski, P Buczynski, U Walczak, J Pakulnicka
Przegląd Przyrodniczy 11 (2-3), 139-148, 2000
352000
Odonata, Trichoptera, Coleoptera, and Hydrachnidia of springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems
P Buczyński, S Czachorowski, M Moroz, R Stryjecki
Supplementa ad Acta Hydrobiologica 5, 13-29, 2003
342003
Materialy do poznania chrzaszczy wodnych [Coleoptera] Poleskiego Parku Narodowego
P Buczyński, W Piotrowski
Parki narodowe i rezerwaty przyrody 21 (2), 185-194, 2002
312002
Pantala flavescens at the coast of the Baltic Sea (Odonata: Libellulidae)
P Buczyński, AP Shapoval, E Buczyńska
Odonatologica 43 (1/2), 3-11, 2014
282014
Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska)
M Przewoźny, P Buczyński, S Mielewczyk
Nowy Pam. fizjogr 4 (1-2), 23-54, 2006
282006
Remarkable Odonata caught in ornithological traps on the Courish Spit, Kaliningrad Oblast, Russia
AP Shapoval, P Buczyński
Libellula 31 (1/2), 97-109, 2012
262012
Dragonflies (Odonata) of sandpits in south-eastern Poland
P Buczyński
Acta hydrobiol 41 (3/4), 219-230, 1999
261999
Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) w Polsce
R Bernard, P Buczynski
Odonatrix. Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa …, 2008
252008
Chrusciki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
S Czachorowski, P Buczyński, R Stryjecki
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19 (3), 65-84, 2000
252000
Zagrozenia i ochrona owadow wodnych w Polsce
S Czachorowski, P Buczyński
Wiadomości Entomologiczne. Suplement 18 (2), 95-120, 1999
251999
Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugle Bagno [Pojezierze Leczynsko-Wlodawskie] w oparciu o wybrane elementy jego fauny
P Buczynski, B Staniec
Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 2, 95-107, 1998
251998
Wodne chrzaszcze [Coleoptera] Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego
P Buczynski, M Przewozny
Parki narodowe i rezerwaty przyrody 21 (3), 283-297, 2002
232002
Odonate larvae of gravel and clay pits in the Mazurian Lake District (NE Poland), with notes on extremely northern localities of some Mediterranean species
P Buczyński, J Pakulnicka
Notulae odonatologicae 5 (6), 69-72, 2000
232000
Parasitism of Odonata by Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) larvae in the lake Świdwie, nature reserve (NW Poland)
A Zawal, P Buczyński
Acta parasitologica 58 (4), 486-495, 2013
222013
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20