Volgen
Юрій Волошин,Yuriy Voloshyn, Yurii Voloshyn,Voloshyn, Yu., rj Wоlоšin,Voloshyn Y.V.,  Jurij
Юрій Волошин,Yuriy Voloshyn, Yurii Voloshyn,Voloshyn, Yu., rj Wоlоšin,Voloshyn Y.V., Jurij
професор кафедри історії України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г
Geverifieerd e-mailadres voor pnpu.edu.ua - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Українська православна церква в роки нацистської окупації: 1941-1944 рр.
ЮВ Волошин
591997
Роскольницькі слободи на території Північної Гетьманщини XVIII ст.(історико-демографічний аспект)
ЮВ Волошин
562005
Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст.; Cossacky i Pospolyti: Miska Spilnota Poltavy Drugoi Polovyny XVIII St. Kyiv: KIS Press
Ю Волошин
Київ : К.І.С., 2016
35*2016
Розкольницькi слободи на територiї Пiвнiчної Гетьманщини у XVIII ст.: iсторико-демографiчний аспект
Ю Волошин
172005
Rozkolnytski slobody na terytorii Pivnichnoi Hetmanshchyny u XVIII st.(istoryko demohrafichnyi aspekt)
Y Voloshyn
Poltava: ASMI, 2005
152005
Урядова політика щодо російських старообрядців на Стародубщині у XVIII ст.
ЮВ Волошин
132006
Структура сім’ї в поселеннях росіян-старообрядців Малоросії XVIII століття (на прикладі слободи Деменки Топальської сотні Стародубського полку)
ЮВ Волошин
Історична пам’ять, 64-83, 2005
132005
Servants in the Hetmanate Cities The Case of Poltava City during the 1760–1770s
Y Voloshyn
Journal of Family History, 2017
122017
Household composition and family structures of Ukrainian Cossacks in the Second Half of the eighteenth century
Y Voloshyn
The History of the Family 20 (1), 141-157, 2015
112015
Статево-вікова структура населення міста Полтави в другій половині ХVІІІ ст
Ю Волошин
Історична пам’ять, 5-24, 2011
112011
Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині XVIII cтоліття
ЮВ Волошин
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
112011
Государевы описные Малороссийские Раскольнические слободы (XVIII в.): историко-демографический аспект.
Ю Волошин
Москва: "Археодоксия", 2005
112005
Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви
ЮВ Волошин
Визвольний Шлях, 335-349, 1996
111996
Населення домогосподарств" государевых описных малороссийских раскольничьих слобод"(за матеріалами" Генерального опису Лівобережної України 1767-1769 рр.")
Ю Волошин
Соціум. Альманах соціальної історії, 2003
92003
Міграція російських старовірів на територію Гетьманщини у світлі переписів І пол. XVIII ст
ЮВ Волошин
Київська старовина, 130-162, 2001
92001
Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941–жовтень 1944 рр.)
ЮВ Волошин
Полтавський держ. пед. ін-т ім. ВГ Короленка, 1997
91997
Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
72011
Жінка-вдова в полковому місті Полтаві другої половини XVIII ст.(за матеріалами Румянцевського опису Малоросії)
ЮВ Волошин
Київська старовина, 13-31, 2011
62011
Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст.(за матеріалами Румянцевського опису)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
52011
Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз: дис. д-ра іст. наук: 07.00. 01/Юрій Володимирович Волошин
ЮВ Волошин
Національний ун-т. Києво-Могилянська академія, 2006
52006
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20