Volgen
Юрій Волошин,Yuriy Voloshyn, Yurii Voloshyn, Iurii Voloshyn, Voloshyn, Yu., rj Wоlоšin,Voloshyn Y
Юрій Волошин,Yuriy Voloshyn, Yurii Voloshyn, Iurii Voloshyn, Voloshyn, Yu., rj Wоlоšin,Voloshyn Y
Andere namenJurij Vološyn
професор кафедри історії України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г
Geverifieerd e-mailadres voor pnpu.edu.ua - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Українська православна церква в роки нацистської окупації: 1941-1944 рр.
ЮВ Волошин
741997
Роскольницькі слободи на території Північної Гетьманщини XVIII ст.(історико-демографічний аспект)
ЮВ Волошин
572005
Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст.; Cossacky i Pospolyti: Miska Spilnota Poltavy Drugoi Polovyny XVIII St. Kyiv: KIS Press
Ю Волошин
Київ : К.І.С., 2016
41*2016
Розкольницькi слободи на територiї Пiвнiчної Гетьманщини у XVIII ст.: iсторико-демографiчний аспект
Ю Волошин
182005
Rozkolnytski slobody na terytorii Pivnichnoi Hetmanshchyny u XVIII st.(istoryko demohrafichnyi aspekt)
Y Voloshyn
Poltava: ASMI, 2005
172005
Государевы описные Малороссийские Раскольнические слободы (XVIII в.): историко-демографический аспект.
Ю Волошин
Москва: "Археодоксия", 2005
162005
Урядова політика щодо російських старообрядців на Стародубщині у XVIII ст.
ЮВ Волошин
142006
Структура сім’ї в поселеннях росіян-старообрядців Малоросії XVIII століття (на прикладі слободи Деменки Топальської сотні Стародубського полку)
ЮВ Волошин
Історична пам’ять, 64-83, 2005
132005
Servants in the Hetmanate Cities The Case of Poltava City during the 1760–1770s
Y Voloshyn
Journal of Family History, 2017
122017
Статево-вікова структура населення міста Полтави в другій половині ХVІІІ ст
Ю Волошин
Історична пам’ять, 5-24, 2011
122011
Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині XVIII століття
ЮВ Волошин
Історична пам'ять, 5-24, 2011
122011
Household composition and family structures of Ukrainian Cossacks in the Second Half of the eighteenth century
Y Voloshyn
The History of the Family 20 (1), 141-157, 2015
112015
Населення домогосподарств" государевых описных малороссийских раскольничьих слобод"(за матеріалами" Генерального опису Лівобережної України 1767-1769 рр.")
Ю Волошин
Соціум. Альманах соціальної історії, 2003
112003
Міграція російських старовірів на територію Гетьманщини у світлі переписів І пол. XVIII ст
ЮВ Волошин
Київська старовина 3, 130-162, 2001
11*2001
Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви
ЮВ Волошин
Визвольний Шлях, 335-349, 1996
111996
Sluzhytely i rabotnyky v domohospodarstvakh meshkantsiv mista Poltavy druhoi polovyny XVIII st
Y Voloshyn
Patrimonium. Studii z rannomodernoi istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy XVI…, 2015
9*2015
Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941–жовтень 1944 рр.)
ЮВ Волошин
Полтавський держ. пед. ін-т ім. ВГ Короленка, 1997
91997
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 рр.
Ю Волошин
Київ: Наш Час., 2012
8*2012
Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст.(за матеріалами Румянцевського опису)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
8*2011
Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
82011
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20