Follow
Onur Uca
Title
Cited by
Cited by
Year
The Causal News Corpus: Annotating Causal Relations in Event Sentences from News
FA Tan, A Hürriyetoğlu, T Caselli, N Oostdijk, T Nomoto, H Hettiarachchi, ...
arXiv preprint arXiv:2204.11714, 2022
362022
Türkiye'de orta sınıfın fotoğrafı: akışlar ve ilişkiler: maddi olmayan emeğe sahanın eleştirisi
O Uca
NotaBene Yayınları, 2016
252016
Event Causality Identification with Causal News Corpus--Shared Task 3, CASE 2022
FA Tan, H Hettiarachchi, A Hürriyetoğlu, T Caselli, O Uca, FF Liza, ...
arXiv preprint arXiv:2211.12154, 2022
192022
Extended Multilingual Protest News Detection--Shared Task 1, CASE 2021 and 2022
A Hürriyetoğlu, O Mutlu, F Duruşan, O Uca, AS Gürel, B Radford, Y Dai, ...
arXiv preprint arXiv:2211.11360, 2022
112022
Modernlikler, modern sanat ve sanatseverlik
O UCA
Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi 2 (2), 20-31, 2017
72017
Adil dünya inancı üzerine bir polemos
AG Topuz, O Uca, M Topuz
Uludağ Üniversitesi, 2017
52017
Kitlesel işçiden toplumsal işçiye: Maddi olmayan emek ve beyaz yakalılar
O Uca
Ege Üniversitesi, 2015
52015
DÜŞÜNÜMSEL SOSYOLOJİDE YAPI EYLEM ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI
O UCA
Sosyoloji Dergisi, 105-128, 2014
52014
RECESS: Resource for extracting cause, effect, and signal spans
FA Tan, H Hettiarachchi, A Hürriyetoğlu, N Oostdijk, T Caselli, T Nomoto, ...
Proceedings of the 13th International Joint Conference on Natural Language …, 2023
32023
Detecting and geocoding battle events from social media messages on the russo-ukrainian war: Shared task 2, case 2023
H Tanev, N Stefanovitch, A Halterman, O Uca, V Zavarella, A Hürriyetoğlu, ...
Proceedings of the 6th Workshop on Challenges and Applications of Automated …, 2023
32023
Refleksif sosyolojide yapı eylem etkileşimine yönelik bir örnek olay araştırması
O Uca
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
32010
Event causality identification-shared task 3, case 2023
FA Tan, H Hettiarachchi, A Hürriyetoğlu, N Oostdijk, O Uca, S Thapa, ...
Proceedings of the 6th Workshop on Challenges and Applications of Automated …, 2023
22023
On the road to a protest event ontology for bulgarian: Conceptual structures and representation design
M Slavcheva, H Tanev, O Uca
Proceedings of the 6th Workshop on Challenges and Applications of Automated …, 2023
12023
Mesleğin hayatı belirleme pratikleri: bankacı ve tır şoförü örneği
UCA Onur
Journal of Economy Culture and Society, 249-267, 2020
12020
Reflection of the relationship of need and desire on present day
O Uca
PARADIGMS & UNDERSTADING SOCIAL ISSUES, 37, 2018
12018
İtalyan İşçi Sınıfı Deneyimi ve Kapitalist Bireyciliğin Sıradanlaşması
O Uca
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 1139-1156, 2018
12018
PARADIGMS & UNDERSTADING SOCIAL ISSUES
AE Erbaş
London, IJOPEC, 0
1
Büyük Tıkınma: Umudun Bilgisine Ulaşma Çabası
UCA Onur
Görünüm, 70-86, 2021
2021
Dünden Bugüne SOSYOLOJİ
M Alptekin
Nobel Yayınevi, 2021
2021
Eleştirinin Pragmatik Sosyolojisi Bağlamında Orta Sınıf Çalışmaları
O Uca
Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 1, 7-26, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20