Marek Smulczyk
Marek Smulczyk
Geverifieerd e-mailadres voor uw.edu.pl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait-and state-anxiety, socio-economic status and …
JM Rajchert, T Żułtak, M Smulczyk
Learning and Individual Differences 33, 1-11, 2014
422014
Sex and country related specificity of readiness for aggression among adolescents
A Frączek, K Konopka, M Smulczyk
Educational Research Review 17 (2), 87-97, 2013
82013
From school to work: Individual and institutional determinants of educational and occupational career trajectories of young Poles
H Domański, M Federowicz, A Pokropek, D Przybysz, M Sitek, ...
ASK: Research & Methods 21 (1), 123-141, 2012
82012
Functions of emotional reactivity and perseverativness in intrapsychic mechanisms of interpersonal aggression
M Smulczyk
Poster presented at the 18th ISRA World Meeting, Budapest, Hungary, 2008
72008
Trait-anxiety’s moderating role in predicting academic performance improvement in PISA
J Rajchert, T Żółtak, M Smulczyk
Polish Journal of Applied Psychology 11 (3), 73-92, 2013
62013
Ścieżki edukacyjne a zdolności i pozycja społeczna
H Domański, M Federowwicz, A Pokropek, D Przybysz, M Sitek, ...
Studia Socjologiczne, 67-98, 2016
52016
Szkolne talenty europy u progu zmian
M Jakubowski, K Konarzewski, M Muszyński, M Smulczyk, P Walicki
22017
Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych
M Smulczyk
Forum Oświatowe 28 (2 (56)), 203–222-203–222, 2016
22016
Magia w polskiej szkole
M Smulczyk
Głos Nauczycielski 12, 44-45, 2016
22016
Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
M Smulczyk, L Rycielska
Pedagogika Społeczna 4 (50), 113-132, 2013
22013
Organizacja i metodologia badania „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży–szkoły pogimnazjalne”
M Smulczyk, J Haman, A Pokropek
Karwowski (red.), Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży–szkoły …, 2013
22013
Measurement of Psychological Mechanisms of Aggressive Behavior (Assumptions and Instrument)
A Frączek, K Konopka, M Smulczyk
Poster presented at CICA–STR International Conference on Aggression …, 2008
22008
Problematyka academic resilience–teoria, badania i praktyczne zastosowanie
M Smulczyk
Przegląd Badań Edukacyjnych 2 (23), 165-194, 2016
12016
Jacy wolontariusze tworzą zmianę społeczną? Badanie porównawcze grup wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi
M Smulczyk
Kultura i Edukacja 102 (2), 2014
12014
Czynniki warunkujące zachowania zawodowe nauczycieli
M Smulczyk, Ł Krzyżanowska, M Stec
Pedagogika Społeczna 3, 105–118, 2012
12012
Behavioral consequences of force-feeding
M Starzomska, M Smulczyk
Handbook of behavior, food and nutrition, 1603-1618, 2011
12011
Przezwyciężenie statusowej determinacji karier szkolnych
M Smulczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
2019
W poszukiwaniu teorii academic resilience, czyli o przezwyciężaniu statusowej determinacji osiągnięć szkolnych
M Smulczyk
2016
Cognitive, personality and environmental determinants of early school leavers: OR0794
A Pokropek, M Smulczyk
International Journal of Psychology 51, 478-479, 2016
2016
Academic resilience and school to work transition.: OR0795
A Pokropek, M Smulczyk
International Journal of Psychology 51, 2016
2016
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20