Ulf Ramberg
Ulf Ramberg
Associate professor, Lund University School of Economics and Management
Verified email at fek.lu.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Do strategy and management matter in municipal organisations?
H Knutsson, O Mattisson, U Ramberg, T Tagesson
Financial Accountability & Management 24 (3), 295-319, 2008
432008
Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått
U Ramberg
Lund Studies in Economics and Management, 1997
351997
Benchmarking impact through municipal benchmarking networks: Improvement or leveling of performance?
H Knutsson, U Ramberg, T Tagesson
Public performance & management review 36 (1), 102-123, 2012
292012
Through a glass darkly: Leadership complexity in Swedish local government
T Bergström, H Magnusson, U Ramberg
Local Government Studies 34 (2), 203-220, 2008
282008
Implementation and effects of user participation in playground management: a comparative study of two Swedish municipalities
M Jansson, U Ramberg
Managing Leisure 17 (1), 1-13, 2012
112012
Do management and strategy matter in municipal organisations
H Knutsson, O Mattisson, U Ramberg, T Tagesson
Financial Accountability & Management 24 (3), 295-319, 2008
102008
God kommunal hushållning måste man arbeta för
H Knutsson, O Mattisson, U Ramberg, T Tagesson
Studentlitteratur AB, 2006
102006
Ekonom i sikte-bilder av ekonomen i Sveriges kommuner och landsting
U Ramberg
Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning 2000 (3), 2000
102000
Ekonomens många ansikten-ekonomer i kommuner, landsting och regioner
C Hellström, U Ramberg
KEFUs skriftserie 2007 (1), 2007
82007
Balanced Scorecard i landsting-erfarenheter från tolv projekt i Region Skåne
PM Andersson, U Ramberg, JE Persson
KEFUs skriftserie 2000 (2), 2000
72000
Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän
L Jonsson, V Nilsson, J Wänström, M Hellström, U Ramberg
Det nationella kommunforskningsprogrammet, 2012
62012
Co‐owned Local Government Organisations: Conditions for Strategy Development
O Mattisson, U Ramberg
Financial Accountability & Management 31 (3), 269-286, 2015
42015
En referensram för studier av kommuner i förändring
B Brorström, V Nilsson, R Almqvist, L Jonsson, U Ramberg, P Donatella, ...
Nationella kommunforskningsprogrammet, Rapport, 2010
42010
Transformational change and the vacuum of performance measurement: How a story of success became a failure
U Ramberg
Financial Accountability & Management 33 (3), 249-263, 2017
32017
Hur organiseras samarbete mellan politiker och tjänstemän?
M Hellströn, L Jonsson, V Nilsson, U Ramberg, J Wänström
KFi, 2013
32013
Red; En referensram för studier av kommuner i förändring
R Almqvist, B Brorström, L Jonsson, S Montin, U Ramberg
Rapport, 2010
32010
Framgångsrik Förändring–ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
R Almqvist, B Brorström, L Jonsson, S Montin, U Ramberg
Kommunforskning i Väst 2010 (1), 2010
32010
Strategier för kommunal hushållning
M Hellström, H Knutsson, U Ramberg
Rådet för, 2009
32009
Capturing progression of formal knowledge and employability skills by monitoring case discussions in class
U Ramberg, G Edgren, M Wahlgren
Teaching in Higher Education, 1-19, 2019
22019
Senior public leaders’ perceptions of business intelligence
M Hellström, U Ramberg
International Journal of Public Leadership, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20