Follow
Wojciech Fenrich
Wojciech Fenrich
Verified email at icm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, JM Zając, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, ARFP, Warszawa, 2010
57*2010
Otwarty dostęp
P Suber, R Bogacewicz, M Chojnowski, W Fenrich, J Kielan, A Leśniak, ...
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
182014
POL-index—Polska Baza Cytowań
W Fenrich, A Nowiński, K Zamłyńska, W Sylwestrzak
Materiały Konferencyjne EBIB, 2013
92013
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady
M Niezgódka, D Czerniawska, K Leszczyński, J Szprot, W Fenrich, ...
9*2011
Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
W Fenrich, K Siewicz, M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak, J Szprot, ...
Wydawnictwa ICM, 2015
7*2015
Główne grzechy druzgocącego raportu o stanie polskiej akademii
A Baczko-Dombi, J Dzierzgowski, W Fenrich, M Głowania, ...
62010
Internet wzbogacił moje życie. Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+
D Czerniawska, W Fenrich, W Olcoń-Kubicka
Raport Koalicji „Dojrz@ łość w Sieci”, Warszawa, 2011
5*2011
Towards open research data in Poland
W Fenrich, K Siewicz, J Szprot
Wydawnictwa ICM, 2016
42016
Polska Bibliografia Naukowa
A Nowiński, W Sylwestrzak, W Fenrich
Materiały Konferencyjne EBIB, 2013
42013
Academic Collaboration via Resource Contributions: An Egocentric Dataset
M Bojanowski, D Czerniawska, W Fenrich
Connections 39 (1), 1-6, 2020
32020
POL-index–Polska Baza Cytowań. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013
W Fenrich, A Nowiński, K Zamłyńska, W Sylwestrzak
Materiały konferencyjne EBIB, 2013
32013
Actors, relations, and networks: Scholarly collaboration beyond bibliometric measures
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Polish Sociological Review, 167-185, 2018
22018
Zaradność w sieci. Diagnoza kompetencji medialnych Polaków
D Batorski, D Czerniawska-Szejda, M Drabek, W Frenrich, J Jasiewicz, ...
Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2014
22014
Baza Cytowań POL-index–założenia i cele
W Fenrich
Pobrane z: https://polon. nauka. gov. pl/documents/10157/129342 …, 2013
22013
Relatywizm kulturowy - wczoraj i dziś
W Fenrich
Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego: wybrane problemy społeczne …, 2009
22009
Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych
W Fenrich, N Gruenpeter
Stowarzyszenie EBIB, 2020
12020
Mity otwartego dostępu
W Fenrich
12017
Poza deklaracje. Zalety i konsekwencje perspektywy zadaniowej w badaniu kompetencji medialnych i informacyjnych
W Fenrich
Kultura Popularna 41 (3), 46-56, 2015
12015
Aktorzy, relacje i sieci–o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1 (53-54), 107-133, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19