Pierre Donatella
Pierre Donatella
Senior lecturer, University of Gothenburg
Verified email at spa.gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Do audit firm and audit costs/fees influence earnings management in Swedish municipalities?
P Donatella, M Haraldsson, T Tagesson
International Review of Administrative Sciences 85 (4), 673-691, 2019
172019
På rätt väg! Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
B Brorström, P Donatella, H Petersson
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2009
92009
Redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet: en ekonomisk fråga?
P Donatella
Kommunforskning i Västsverige (KFI), 2009
82009
Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities
P Donatella
Public Money & Management 40 (2), 122-130, 2020
52020
Hur kommuner hanterar besvärligheter: Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet
B Brorström, P Donatella, J Wänström
42013
En referensram för studier av kommuner i förändring
B Brorström, V Nilsson, R Almqvist, L Jonsson, U Ramberg, P Donatella, ...
Nationella kommunforskningsprogrammet, Rapport, 2010
42010
När resultatet blev för bra–Earnings management som lösning
P Donatella
Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, 2011
32011
Den ofrivillige användaren – om kommunpolitiker och redovisningsinformation
P Donatella
KFi-rapport 111 (111), 2011
32011
Bristfälliga budgetdokument: om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
P Donatella, H Petersson, B Brorström
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2007
32007
Allt om kommuners årsredovisning
B Brorström, H Petersson, C Collin, P Donatella
Studentlitteratur AB, 2010
22010
Västra Götalandsregionen – en organisation med god ekonomisk hushållning?
P Donatella
i Nilsson, lennart (red), En region blir till. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010
22010
Determinants of mandatory disclosure compliance in Swedish municipalities
P Donatella
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 2020
12020
Artificiell styrning av resultat – Om ekonomi, politik och tjänstemän
P Donatella
BAS Förlag, 2016
12016
Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning
P Donatella, H Jägesten, Björn och Petersson
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2014
12014
Help! We have too much money!
B Czarniawska, P Donatella, R Solli
Coping with Excess, 2013
12013
Bottom Line: ett experiment om slutradens betydelse för kommunpolitiker
P Donatella
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2010
12010
Redovisning i besvärliga tider
P Donatella, T Tagesson
Nationella kommunforskningsprogrammet, 2010
12010
Refrensram för kommunal redovisning: principer, rekommendationer och särskilda informationskvaliteter
B Brorström, P Donatella
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2009
12009
The Development and Quality of Financial Accounting
B Brorström, P Donatella
Högskolan i Borås, 2008
12008
Bra och dåliga årsredovisningar: en studie om kvalitetsskillnader
P Donatella
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20