Uğur Sadioğlu
Uğur Sadioğlu
Doç.Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri 1923-2006
M Kaynar, B Mutluay, D Özsel, E Altaylı, O Çavdar, S Ateş, U Sadioğlu
İmge Kitabevii, 2007
352007
Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz
U Sadioğlu, M Yıldız
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2 …, 2007
182007
Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 18 (1), 1-22, 2009
132009
Centre‐periphery conflict and ideological distance in Turkey
L Röth, A Kaiser, Ç Varol, U Sadioğlu
Swiss Political Science Review 22 (4), 585-607, 2016
92016
Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments
U Sadioglu, K Dede
IGI Global, 2016
82016
Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (Mart 2014), 197-224, 2014
62014
Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 343-376, 2013
62013
Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 129-171, 2011
62011
Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014
52014
Belediyelerde Personel Politikasini Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
Memleket Siyaset Yönetim Dergisi 2 (5), 63-96, 2013
52013
Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar
DN Leblebici, A Kurban, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2 …, 2012
52012
Yeni büyükşehir belediyesi modelinde belde belediyelerin sonu: Değirmendere örneği
U SADİOĞLU, D Kadir, AA YÜCEYILMAZ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 (2 …, 2017
42017
Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments
U Sadioglu, K Dede
IGI Global, 2016
42016
Yerelleşme Politikaları ve Türkiye Örneği
U Sadioğlu
Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, 656-691, 2013
42013
Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye'de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi
U Sadioğlu, MK Öktem
Sosyoekonomi Dergisi 7 (16), 41-68, 2011
42011
Policy Analysis in Turkey’s Central Government: Current Practices and Future Challenges
U Sadioğlu
Policy Analysis in Turkey, 76-77, 2018
32018
Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi
U SADİOĞLU, V TİRYAKİ, A KORKMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 757-796, 2016
32016
2014 Yerel Seçimleri Işığında Kapatılan Belde Belediyeleri: Değirmendere’de Yerellik ve Temsiliyet Sorunu
K Dede, AA Yüceyılmaz, U Sadioğlu
XII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, 370-382, 2015
32015
Ulusal Kalkınmanın Döngüsü: Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Sorunsalı
U Sadioğlu, MK Öktem
4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1, 83-102, 2009
32009
The Significance of The 2014 Local Elections in Turkey for Decentralisation and Local Autonomy
U Sadioglu, K Dede, AA Yüceyılmaz
Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments …, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20