Daan Beltman
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Unaccompanied minors in the Netherlands and the care facility in which they flourish best
M Kalverboer, E Zijlstra, C van Os, D Zevulun, M ten Brummelaar, ...
Child & family social work 22 (2), 587-596, 2017
312017
The best interests of the child in cases of migration: Assessing and determining the best interests of the child in migration procedures
M Kalverboer, D Beltman, C van Os, E Zijlstra
The International Journal of Children's Rights 25 (1), 114-139, 2017
182017
The legal effect of best-interests-of-the-child reports in judicial migration proceedings: A qualitative analysis of five cases
D Beltman, M Kalverboer, E Zijlstra, C van Os, D Zevulun
The United Nations Convention on the Rights of the Child, 655-680, 2017
72017
De doorwerking van'het belang van het kind'ex artikel 3 VRK in het migratierecht: vanuit een bottom-up benadering op weg naar een top-down toepassing
D Beltman, AE Zijlstra
Journaal Vreemdelingenrecht 12 (4), 286-306, 2013
72013
Unaccompanied minors in the Netherlands: Legislation, policy, and care
E Zijlstra, J Rip, D Beltman, C van Os, EJ Knorth, M Kalverboer
Social Work & Society 15 (2), 2017
52017
Terugkeervoorzieningen bij vrijwillige terugkeer voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning in vergelijkend perspectief
D Beltman
Journaal Vreemdelingenrecht 11 (1), 40-64, 2012
12012
Noot bij: Raad van State (16-04-2013):(Noot bij 201211554/1/V4)
D Beltman
2013
Noot bij twee Afdelingsuitspraken over'adequate opvang'van ama's bij terugkeer
D Beltman
2013
Noot Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 16 april 2013, 201211554/1/V4
D Beltman
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (2013) 229, 2013
2013
Inzagerecht: beperkte inzage in minuut
D Beltman, AM Klingenberg
2012
Noot bij Rechtbank Middelburg 15-03-2012, AB 2012/263
D Beltman, AM Klingenberg
2012
Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Gezinsleven, inmenging, Sri Lanka: Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank’s-Gravenhage zp Amsterdam, 19-08-2008, AWB 07/31142 …
D Beltman
2008
Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Gezinsleven, Kinderen, rechten van, Marokko: Annotatie bij ABRvS 29 februari 2008, 200701721/1
D Beltman
2008
Annotatie bij ABRvS 29 februari 2008, 200701721/1
D Beltman
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV 2008/165), 2008
2008
Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank’s-Gravenhage zp Amsterdam, 19-08-2008, AWB 07/31142 VRWET, AWB 07/31144 VRWET, LJN BF0790
D Beltman
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV 2008/409), 2008
2008
Jurisprudentie-16 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen-27 juni 2006, zaak C-540/03, Europees Parlement t. Raad van de Europese Unie
D Beltman
Sew 55 (1), 43, 2007
2007
Annotatie zaak C-540/03, Hof van Justitie, 27 juni 2006, Europees Parlement tegen Raad van Europese Unie
D Beltman
2007
De invloed van rechterlijke uitspraken op de asielprocedure
D Beltman
Nieuwsbrief Asiel-en Vluchtelingenrecht 3, 195-199, 2007
2007
Best interest of the child determination in decision-making procedures regarding asylum and immigration
D Beltman, MDC ten Brummelaar, ME Kalverboer, D Zevulun, AE Zijlstra
The Best Interests of the Child assessment in asylum procedures of unaccompanied minor asylum seekers
E Zijlstra, J Rip, D Zevulun, D Beltman, EJ Knorth
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20