Agata Górny
Agata Górny
Centre of Migration Research, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of
Zweryfikowany adres z wne.uw.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
A Górny, P Kaczmarczyk
ISS UW, 2003
1592003
Mixed marriages in migration from the Ukraine to Poland
A Górny, E Kępińska
Journal of Ethnic and Migration Studies 30 (2), 353-372, 2004
612004
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji (Non-obvious transformation. Poland as a country …, 2010
54*2010
Neighbourhood attachment in ethnically diverse areas: The role of interethnic ties
A Górny, S Toruńczyk-Ruiz
Urban Studies 51 (5), 1000-1018, 2014
482014
Migration in the new Europe
A Gorny
Pslgrave Macmillan, 2004
462004
Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego
A Górny, D Stola
Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, 164-187, 2001
40*2001
Immigration to Poland
I Grabowska-Lusinska, M Okolski, A Gorny, M Lesinska
Scholar, 2010
392010
Return migration of second-generation British Poles
A Górny, D Osipoviéc
CMR Working Papers, 2006
372006
Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, E Kępińska, A Fihel, A Piekut
CMR Working Papers, 2007
302007
Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami
A Górny
Prace migracyjne, 1-51, 1998
301998
Selective tolerance? Regulations, practice and discussions regarding dual citizenship in Poland
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, P Koryś, A Weinar
Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal Integration, 147-170, 2007
28*2007
All circular but different: Variation in patterns of Ukraine‐to‐Poland migration
A Górny
Population, Space and Place 23 (8), e2074, 2017
232017
Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia
A Górny, P Kaczmarczyk, J Napierała, S Toruńczyk-Ruiz
Materiały Instytutu Ekonomicznego NBP. Warsaw: National Bank of Poland, 2013
23*2013
The temporary nature of Ukrainian migration: Definitions, determinants and consequences
A Górny, M Kindler
Ukrainian Migration to the European Union, 91-112, 2016
222016
Advanced yet uneven: The Europeanization of Polish immigration policy
A Kicinger, A Weinar, A Górny
The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration, 181-200, 2007
212007
Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami: doświadczenia OBM
R Antoniewski, A Górny, I Koryś, A Kosmala
Serie Migracyjne, 2000
202000
Remigracja a transfer kapitału ludzkiego do Polski w okresie transformacji
A Fihel, A Górny, E Matejko
Imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, 29-41, 2006
182006
A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture
A Górny, P Kaczmarczyk
Journal of rural studies 64, 177-188, 2018
172018
To Settle or to Leave Again? Patterns of Return Migration to Poland During the Transition Period
A Fihel, A Górny
Central and Eastern European Migration Review 2 (1), 55-76, 2013
17*2013
Country Report: Poland
A Górny, D Pudzianowska
172010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20