Marek Okólski
Marek Okólski
Profesor ekonomii, Uczelnia Łazarskiego i Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Demografia zmiany społecznej
M Okólski
Scholar, 2004
3332004
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
2732009
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
2732009
Incomplete migration: a new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
1812001
Incomplete migration: a new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
1812001
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
1682008
A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe
R Black, G Engbersen, M Okólski
Amsterdam University Press, 2010
1672010
Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
M Okólski
Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2004
1352004
Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu
E Jażwińska-Motylska, M Okólski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2001
1282001
Recent trends in international migration: The 2007 SOPEMI report for Poland
E Kępińska
CMR Working papers, 2007
1132007
Reproductive Behavior: Central and Eastern European Experience
HP David
Springer, 2013
1062013
Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements
H Brücker, T Baas
1052009
International migration in Europe: New trends and new methods of analysis
C Bonifazi
Amsterdam University Press, 2008
1012008
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1002005
A van full of Poles’: Liquid migration from Central and Eastern Europe
G Engbersen, E Snel, J De Boom
A continent moving west, 115-140, 2010
982010
Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskie
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
CMR Working papers, 2008
972008
In-depth studies on migration in Central and Eastern Europe: The case of Poland
T Frejka, M Okólski, K Sword
Geneva (Switzerland) United Nations, 1998
94*1998
Demografia: wspólczesne zjawiska i teorie
M Okólski, A Fihel
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
902012
Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states
P Kaczmarczyk, M Okólski
Centre of Migration Research University of Warsaw and Fafo, 2008
842008
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk, M Okólski
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
822005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20