Marek Okólski
Marek Okólski
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
3122009
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
3122009
Demografia: wspólczesne zjawiska i teorie
M Okólski, A Fihel
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
2522012
Incomplete migration: A new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
1982001
Incomplete migration: A new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
1982001
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
1862008
Demografia zmiany społecznej
M Okólski
Scholar, 2004
1862004
A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe
R Black, C Pantîru, M Okólski, G Engbersen
Amsterdam University Press, 2010
1732010
Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
M Okólski
Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2004
1422004
Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu
E Jażwińska-Motylska, M Okólski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2001
1322001
Recent trends in international migration: The 2007 SOPEMI report for Poland
E Kępińska
CMR Working papers, 2007
1252007
Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements
H Brücker, T Baas
IAB, 2009
1152009
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1132005
International migration in Europe: New trends and new methods of analysis
P Simon, C Bonifazi, M Okólski, J Schoorl
Amsterdam University Press, 2008
1112008
A van full of Poles’: Liquid migration from Central and Eastern Europe
G Engbersen, E Snel, J De Boom
A continent moving west, 115-140, 2010
1072010
Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskie
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
CMR Working papers, 2008
1072008
Reproductive Behavior: Central and Eastern European Experience
HP David
Springer, 2013
1062013
Polish emigration to the UK after 2004; why did so many come?
M Okólski, J Salt
Central and Eastern European Migration Review 3 (2), 11-37, 2014
1022014
In-depth studies on migration in Central and Eastern Europe: The case of Poland
T Frejka, M Okólski, K Sword
Geneva (Switzerland) United Nations, 1998
101*1998
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk, M Okólski
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
912005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20