Karolina Konopka
Karolina Konopka
Institute of Psychology,The Maria Grzegorzewska University
Geverifieerd e-mailadres voor aps.edu.pl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Styl wychowania w rodzinie a aprobata agresji w życiu społecznym przez młodych dorosłych
M Dominiak-Kochanek, A Frączek, K Konopka
Psychologia Wychwawcza 1, 66-85, 2012
152012
Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn
K Konopka, A Frączek
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
142013
Cross‐cultural sex differences in situational triggers of aggressive responses
A Zajenkowska, K Mylonas, C Lawrence, K Konopka, J Rajchert
International Journal of Psychology 49 (5), 355-363, 2014
132014
It is more than thought that counts: the role of readiness for aggression in the relationship between ostracism and displaced aggression
J Rajchert, K Konopka, LR Huesmann
Current Psychology 36 (3), 417-427, 2017
122017
Patterns of readiness for interpersonal aggression: cross-national study on sex difference
A Frączek, K Konopka, M Dominiak-Kochanek
Aggression as a challenge: Theory and Research: Current Problems. Berlin …, 2015
82015
Sex and country related specificity of readiness for aggression among adolescents
A Frączek, K Konopka, M Smulczyk
Educational Research Review 17 (2), 87-97, 2013
82013
Two sexes, two genders only: Measuring attitudes toward transgender individuals in Poland
K Konopka, M Prusik, M Szulawski
Sex Roles 82 (9), 600-621, 2020
72020
Communion-orientation as an antidote for aggressive behaviour among high provocation sensitive individuals
A Zajenkowska, K Konopka
Personality and Individual Differences 76, 62-67, 2015
72015
The influence of aggression-evoking cues on aggressive cognitions in males and females: Different procedures–similar effects
K Konopka, J Rajchert, M Dominiak-Kochanek
Current Psychology 39 (1), 128-141, 2020
42020
Orientacja edukacyjna a wzorce gotowości do agresji interpersonalnej w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
K Konopka, M Dominiak-Kochanek
Ruch Pedagogiczny 3, 69-84, 2012
42012
Direct and indirect effects of parenting practices on socio‐moral approval of aggression in Polish young adults. Do all practices matter?
M Dominiak‐Kochanek, K Konopka, M Rutkowska, A Frączek, ...
International journal of psychology 53 (3), 200-209, 2018
32018
The role of masculinity threat in homonegativity and transphobia
K Konopka, J Rajchert, M Dominiak-Kochanek, J Roszak
Journal of Homosexuality, 1-28, 2019
22019
Aggression and helping as responses to same-sex and opposite-sex rejection in men and women
J Rajchert, K Konopka, P Boguszewski
Evolutionary Psychology 16 (2), 1474704918775253, 2018
22018
Regulacyjne funkcje płci psychologicznej
K Konopka
Psychologia Jakości Życia 10 (2), 2011
22011
Harsh discipline and readiness for interpersonal aggression in Poland and the USA: the mediating role of sensitivity to provocations and frustrations
M Dominiak-Kochanek, K Konopka, M Bower-Russa, A Frączek
Polish Psychological Bulletin, 2015
12015
Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans społeczny wobec grup mniejszościowych
K Konopka, M Chrustowicz
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 3 (45), 73-90, 2019
2019
The relation of sensitivity to provocation and frustration to direct aggression: the mediating role of beliefs about aggression/La relación entre la sensibilidad a la …
K Konopka, A Zajenkowska, M Dominiak-Kochanek
Revista de Psicología Social 33 (1), 81-110, 2018
2018
Doświadczenia wychowawcze z dzieciństwa jako predyktory cechy, ekspresji i kontroli złości u młodych kobiet
KK M.Dominiak-Kochanek
Psychologia Wychowawcza 14, 173-191, 2018
2018
Wspieranie rozwoju osobistego – warsztaty kompetencji społeczno - psychologicznych
K Konopka
Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki, 183-203, 2013
2013
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–19