Follow
Marta Olcoń-Kubicka
Marta Olcoń-Kubicka
Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences
Verified email at ifispan.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prowadzenie badań przez internet-podstawowe zagadnienia metodologiczne
D Batorski, M Olcoń-Kubicka
Studia Socjologiczne, 99-132, 2006
1362006
Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości
M OK
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
127*2009
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
58*2010
Blog jako dokument osobisty-specyfika dziennika prowadzonego w Internecie
M Olcoń
Kultura i Społeczeństwo 472, 123-145, 2003
36*2003
Osamotnienie osób starszych w Polsce w świetle badań empirycznych
P Kubicki, M Olcoń-Kubicka
Studia Humanistyczne, 2010
30*2010
Digital householding: calculating and moralizing domestic life through homemade spreadsheets
M Halawa, M Olcoń-Kubicka
Journal of Cultural Economy, DOI: 10.1080/17530350.2018.1486728, 2018
292018
Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: D
M Olcoń-Kubicka
Batorski, M. Marody, A. Nowak, red., Społeczna przestrzeń Internetu …, 2006
27*2006
Rola Internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa
OK Marta
Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z …, 2009
21*2009
Financial Arrangement as a Reflection of Household Order
OK Marta
Polish Sociological Review 4 (196), 477-494, 2016
18*2016
Re: internet-społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje
JMZ Jonak, Łukasz, Paweł Mazurek, Marta Olcoń, Anna Przybylska, Alek Tarkowski
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006
13*2006
W stronę socjologii pary: propozycja paradygmatu teoretyczno-badawczego
F Schmidt, J Mizielińska, A Stasińska, M Olcoń-Kubicka, M Żadkowska, ...
Studia Socjologiczne 230 (3), 11-39, 2018
112018
Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy
M Olcoń-Kubicka
Studia Socjologiczne 3 (222), 51-77, 2016
102016
Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
M Olcoń-Kubicka, P Kubicki
Polityka Społeczna 10 (2 (tematyczny)), 52-56, 2012
102012
Wszystko jasne–dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Raport z działań w 2011
P Kubicki, A Dudzińska, M Olcoń-Kubicka
Warszawa: Stowarzyszenie „Nie-Grzeczne Dzieci, 2011
102011
Uspołecznienie macierzyństwa przez dyskurs w przestrzeni internetowej,[w:] Dominik Batorski
M OK
Społeczna przestrzeń internetu, 267-281, 2006
8*2006
Zogniskowane wywiady grupowe online - charakterystyka techniki badawczej
M Olcoń
Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje …, 2006
82006
Metodologiczne aspekty jakościowych badań par - synteza doświadczeń terenowych
M Żadkowska, M Olcoń-Kubicka, J Gądecki, J Mizielińska, A Stasińska, ...
Studia Socjologiczne 230 (3), 41-69, 2018
72018
Pursuit of fairness in household financial arrangements among young middle-class couples in Poland
M Olcoń-Kubicka
Journal of Consumer Culture 20 (2), 156-174, 2020
62020
Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa
Ł Posłuszny, P Kubicki, M Olcoń-Kubicka, J Felczak
Wieś i Rolnictwo 3 (188), 185-203, 2020
62020
Making a living: how middle-class couples in Warsaw start and practice a household
M Olcoń-Kubicka, M Halawa
Kultura i Społeczeństwo [Culture and Society] 4 (62), 91-111, 2018
6*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20